Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

Заява на визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану та плану зонування смт Любашівка Любашівської селищної ради Одеської області.

Дата: 03.06.2019 11:29
Кількість переглядів: 702

УKPAЇHA

ЛЮБАШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЛЮБАШІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОI ОБЛАСТI

Одеська обл., Любашівський р-н, смт Любашівка, вул. Володимира Князя, буд. 84

Тел (04864) 22548; e-mail: lubarada@ukr.net; ЄДРПОУ: 04380040;

Заява

На визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану та плану зонування смт Любашівка Любашівської селищної ради Одеської області.

 1. Інформація про замовника.

Замовником стратегічної екологічної оцінки є Любашівська селищна рада Любашівського району Одеської області

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Генеральний план смт Любашівка це містобудівна документація, що визначає принципові вирішення довгострокового розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту, та розробляється з метою:

 • зміни меж населеного пункту за рахунок прилеглих ділянок, зокрема ділянок з земель запасу
 • обґрунтування необхідності зміни меж населеного пункту;
 • довгострокового прогнозування розвитку територій;
 • забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;
 • взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій;
 • визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів;
 • встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;
 • планування реконструкції існуючої забудови та територій;
 • збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень та природних водойм;
 • створення та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури.
 • визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;
 • визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Генеральний план смт Любашівка розробляється згідно з рішенням Любашівської селищної ради №166-02/17гп/з від 22.02.2017 року з урахуванням:

 • схеми планування території Одеської області;
 • схеми планування Любашівського району Одеської області ;
 • стратегії сталого розвитку Одеської області до 2020 року;
 • програми соціально-економічного, демографічного, екологічного розвитку території;
 • інших діючих програм розвитку державного на регіонального рівнів;

а також з вимогами чинного законодавства та з врахуванням інформації містобудівного, земельного та інших кадастрів.

 

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Генеральний план смт Любашівка передбачає впровадження видів діяльності та пропозиції з розташування об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Окрім того, в межах міста Любашівської селищної ради вже розташовані об’єкти, діяльність яких потребує проведення оцінки впливу на довкілля, зокрема елеватор. Якщо у процесі розроблення генерального плану буде надано пропозиції щодо розташування об’єктів, або впровадження видів діяльності що потребують проведення оцінки впливу на довкілля згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», така оцінка буде виконана окремо після розроблення проекту забудови, або визначення конкретних параметрів об’єкту чи видів робіт, та до початку провадження планової діяльності.

 1. Ймовірні наслідки:

Виконання генерального плану смт Любашівка що розробляється відповідно до схеми планування Одеської області, стратегії сталого розвитку Одеської області до 2020 року, передбачає зміну меж населеного пункту з метою впровадження пропонованих видів діяльності, та створення сприятливих умов для всебічного сталого розвитку населеного пункту та громади. Зміна меж населеного пункту проводиться згідно з чинним законодавством та з врахуванням інтересів місцевої спільноти та загальнодержавних інтересів.

Впровадження видів діяльності, передбачених генеральним планом території, може, ймовірно, спричинити наступні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

для атмосферного повітря:

 • забруднення повітря під впливом антропогенних чинників, а саме зростання кількості населення та кількості автомобілів
 • забруднення повітря пилом від зростаючої кількості транспортних засобів, та маршрутів пересування
 • зростання акустичного навантаження під час робіт з реконструкції та запланованого будівництва

для здоров’я населення:

 • збільшення навантаження на медичні установи, за рахунок збільшення кількості населення

для стану водних ресурсів:

 • збільшення навантаження на очисні споруди за рахунок зростання обсягу споживання питної води
 • забруднення природних водойм за рахунок антропогенних факторів

у сфері поводження з відходами:

 • збільшення кількості сміття та побутових відходів
 • ймовірне несанкціоноване скидання сміття у заборонених місцях

для стану біорізноманіття:

 • поліпшення стану біорізноманіття за рахунок створення зелених зон та благоустрою території

для безпеки:

 • підвищення рівня громадської та техногенної безпеки

 

б) Наслідки для територій з природоохоронним статусом, зокрема, для кладовищ та урочищ, об’єктів культурної та релігійної спадщини виконання генерального плану.

         Розширення меж населеного пункту передбачене генеральним планом смт Любашівка з включенням до меж міста ділянок з земель запасу Любашівської ОТГ.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час стратегічної екологічної оцінки генерального плану смт Любашівка, передбачається розглянути:

 1. «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін у разі незатвердження генерального плану смт Любашівка.
 2. Відмову від зміни меж населеного пункту.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Стратегічна екологічна оцінка передбачає всебічний розгляд можливих позитивних та негативних наслідків для довкілля, які можуть мати місце в разі  виконання генерального плану стратегічному розумінні.

Під час виконання стратегічної оцінки будуть проведені:

 • аналіз статистичної інформації щодо стану довкілля, здоров’я населення
 • розгляд статистичних спостережень з метою визначення динаміки змін стану довкілля і здоров’я населення
 • проектні розрахунки кількісних показників впливу на довкілля
 • консультації з місцевою адміністраціями
 • консультації з департаментами екології та охорони здоров’я ОДА
 • громадські обговорення проекту генерального плану, та проекту звіту про СЕО
 • консультації з науковими установами, щодо режиму використання території заповідного фонду
 • розгляд та врахування побажань та зауважень до проекту звіту про СЕО
 • визначені критерії оцінки впливу на довкілля та періодичність проведення моніторингу стану довкілля, зокрема заповідної зони.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Задля пом’якшення ймовірного шкідливого впливу на довкілля, у межах виконання генерального плану смт Любашівка розглядаються наступні заходи:

 • вдосконалення системи збору сміття та відходів, зокрема запровадження роздільного збору;
 • благоустрій і озеленення доріг, вулиць та майданчиків;
 • визначення захисних зон і споруд та обмежень для забудови;
 • забезпечення належного відведення стоку поверхневих вод;
 • облаштування місць для паркування автомобілів;
 • встановлення режиму використання окремих ділянок, згідно природоохоронного законодавства;
 • інші заході, що будуть розроблені під час розробки генерального плану.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Проведення стратегічної екологічної оцінки планується проводити одночасно з процесом розробки генерального плану смт Любашівка з частковою інтеграцією виконавців СЕО у процес. Звіт про стратегічну екологічну оцінку буде складено з урахуванням змісту і рівня деталізації генерального плану, сучасних знань, методів оцінювання, статистичних даних та інформації, отриманої з доступних джерел. Також у звіті будуть враховані зауваження, побажання та пропозиції, отримані від спільноти під час проведення громадського обговорення та консультацій.

Передбачається, що звіт буде містити наступну інформацію:

 1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення Любашівської селищної об’єднаної територіальної громади, та прогнозні зміни цього стану, якщо генеральний план не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;
 5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення, у тому числі, вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно) постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі, будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення;
 10.  Резюме нетехнічного характеру та висновки придатні для проведення громадського обговорення та розраховані на широку аудиторію.

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження до заяви щодо обсягу проведення СЕО приймаються у Любашівський селищній раді за адресою: Одеська обл., Любашівський р-н, смт Любашівка, вул. Володимира Князя, буд. 84; у письмовому вигляді особисто, або на електрону адресу Любашівської селищної ради: lubarada@ukr.net

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу СЕО можна у приміщенні Любашівської селищної ради та на сторінці Любашівської ОТГ в мережі інтернет: http://lubashivska-gromada.gov.ua

Граничний строк надання зауважень становить 15 календарних днів з моменту отримання заяви. Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюватиметься замовником і становитиме не менш як 15 днів з дня її оприлюднення у встановленому порядку. Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

 

Відповідальна особа за прийняття зауважень:

Крихта Є.В. тел: (04864) 22583

 

 

Селищний голова                                                            Г. А. Павлов

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь