Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

Реєстрація бізнесу

Фото без описуФото без опису 1 послуги зФото без опису державної реєстрації створення юридичної особи (крім громадського формування)

Фото без опису 2 послуги з державної реєстрації включення вФото без описуідомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 3 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)

Фото без опису 3 послуги з державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

Фото без опису 4 послуги з державної реєстраціїФото без опису переходу юридичної особи з модельного статутуна діяльність на підставі власного установчого документа(крім громадського формування)

Фото без опису 5 поФото без описуслуги з державної реєстрації переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту(крім громадського формування)

Фото без опису 6 послугФото без описуи з державної реєстрації рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)

Фото без опису 7 послуги з державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи (крім громаФото без описудського формування)

Фото без опису 8 послуги з державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення юридичної осоФото без описуби (крім громадського формування)

Фото без опису 9 послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реоФото без описурганізації,ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)

Фото без опису 10 поФото без описуслуги з державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

Фото без опису 11 послуги з державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)Фото без опису

Фото без опису 12 пФото без описуослуги з державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

Фото без опису 13 послуги з державної реєстрації внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (кФото без описурім громадського формування)

Фото без опису 14 послуги з державної реєстрації приФото без описупинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

Фото без опису 15 послуги з державної реєстрації фізичної особи підприємцем

Фото без опису 16 послуги з державної реєстрації включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про якФото без описуу не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Фото без опису 17 послуги з державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містятФото без описуься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Фото без опису 18 поФото без описуслуги з державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

Фото без опису 19 послуги з видачі виФото без описутягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Фото без опису  20 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ З ДЕРЖАНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕНФото без описуНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК В РЕЗУЛЬТАТІ ЛІКВІДАЦІЇ

Фото без опису  21 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАФото без описуЦІЇ СТВОРЕННЯ СТРУКТУРНОГО УТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

Фото без опису  22 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

Фото без опису  23 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ПРОФЕСІЙНУ СПІЛКУ, ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, ЗАРЕЄСТРОВАНІ ДО 01 ЛИПНЯ 2004 РОКУ, ВІДОМОСТІ ПРО ЯКІ НЕ МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОФото без описуМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ

Фото без опису  24 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙФото без опису Фото без описуПРО ПРОФЕСІЙНУ СПІЛКУ, ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК , ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

Фото без опису  25 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РІШЕННЯ ПРО ВІДМІНУ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНРИХ СПІЛОК, ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

Фото без опису  26 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СФото без описуПІЛОК

Фото без опису  27 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІНИ СКЛАДУ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ПФото без описуРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

Фото без опису  28 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ, ОРАГЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, ОБ’ЄДНАННЯ ПРОФЕСІЙНИФото без описуХ СПІЛОК В РЕЗУЛЬТАТІ РЕОРГАНІЗАЦІЇ

Фото без опису  29 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВФото без описуНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Фото без опису  30 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇФото без опису ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ, ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ДО 01 ЛИПНЯ 2004 РОКУ, ВІДОМОСТІ ПРО ЯКЕ НЕ МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Фото без опису  31 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАФото без описуНЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

Фото без опису  32 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РІФото без описуШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Фото без опису  33 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРФото без описуАЦІЇ РІШЕННЯ ПРО ВІДМІНУ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Фото без опису  34 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНФото без описуОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  ЗМІНИ СКЛАДУ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Фото без опису  35 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ГРОФото без описуМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

Фото без опису  36 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕНННЯ РОМАДСЬКОГО О’БЄДНАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ЙОГО РЕОРГАНІЗАЦІЇФото без опису

Фото без опису  37 ПОСЛУГИФото без опису З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ СТВОРЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Фото без опису  38 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРФото без описуАЦІЇ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Фото без опису  39 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦФото без описуІЇ ПРИПИНЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Фото без опису  40 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  ВКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО СТРУКТУРНЕ УТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ, ЗАРФото без описуЕЄСТРОВАНЕ ДО 01 ЛИПНЯ 2004 РОКУ, ВІДОМОСТІ ПРО ЯКЕ НЕ МІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Фото без опису  41 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО СТРУКТУРНЕ УТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ, ЩО МФото без описуІСТЯТЬСЯ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ - ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

Фото без опису  42 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ Фото без описуРЕЄСТРАЦІЇ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ СТРУКТУРНОГО УТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

Фото без опису  43 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РІШЕННЯ ПРО ВІДМІНУ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ СТРУКТУРНОГО УТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНФото без описуОЇ ПАРТІЇ

Фото без опису  44 ПОСЛУГИ З ДЕРЖФото без описуАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇЗМІНИ СКЛАДУ КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) СТРУКТУРНОГО УТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

Фото без опису  45 ПОСЛУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ Фото без описуПРИПИНЕННЯ СТРУКТУРНОГО УТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ В РЕЗУЛЬТАТІ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

Фото без опису  46 ПОСЛФото без описуУГИ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ СТРУКТУРНОГО УТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ В РЕЗУЛЬТАТІ ЙОГО РЕОРГАНІЗАЦІЇ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь