A A A K K K
для людей із порушенням зору
Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

Довідка  про консультації з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації «Генеральний план та план зонування території смт Любашівка Любашівського району Одеської області».

Дата: 29.11.2019 14:48
Кількість переглядів: 953

                                                                                      Довідка  про консультації

 

      з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації «Генеральний план та план зонування території   смт Любашівка Любашівського району Одеської області».

 

 

 

 

з/п

Уповноважений орган

Вид містобудівної документації

Зауваження/пропозиція

Спосіб врахування (враховано/не враховано, враховано частково)

Обгрунтування

1

 

 

 

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адмінстрації

 

 

 

Генеральний план та план зонування території смт Любашівка

Розміщення деяких очисних споруд передбачено поза межами населеного пункту, проте не позначено їх відношення до водних об’єктів та їх прибережних захисних смуг. Крім того, необхідно надати відомості щодо відповідності їх розміщення

Планувальним рішенням затвердженій відповідно до вимог діючого законодавства схеми планування території Любашівського району

 

 

 

 

 

 

 

Не враховано

Відповідно до п. 3.9 «Напрями розвитку

вулично-дорожньої мережі, транспорту,

інженерної інфраструктури.» для

очищення господарсько-побутових

стічних вод передбачається будівництво

очисних споруд повного біологічного

очищення у закритих приміщеннях  та з

відводом очищених стоків на підземні

поля фільтрації. Площа ділянок для

очисних споруд визначена відповідно

до ДБН Б.2.2.-12:2019. На основному кресленні генерального плану визначено прибережні захисні смуги в яких, згідно ст. 61 Земельного Кодексу України не повинні розташовуватись ,зокрема,і поля фільтраціїї очисних споруд. У вказані зони не потрапляє жодна з запроектованих очисних споруд. Відповідно до ДБН В.2.5-

64:2012 очисні споруди можуть

проектуватися поза межами населеного

пункту.

 Згідно схеми планування території Любашівського району запроектовано загальноселищні очисні споруди на захід від селища, в районі автотраси М-05 «Київ-Одесса», що не суперечить розташуванню декількох локальних очисних споруд, згідно запропонованого проектного рішення.

2

 

 

Згідно з графічним матеріалом

«Генеральний план (основне креслення) поєднаний зі схемою проектних планувальних обмежень» розміщення

 

стадіону (поз. 176) передбачено на заболоченій території (землі водного фонду), що суперечить вимогам статей 60, 61 Земельного кодексу України, 88, 89 Водного кодексу України

 

 

 

 

 Враховано

Відповідно до графічних матеріалів

генерального плану та актуалізованої

топозйомки, стадіон розташований поза

межами заболочених територій та не

суперечить статтям 60, 61 Земельного

кодексу України, 88, 89 Водного

кодексу України

 

3

 

 

Відповідно до розділу 2.5.5 «Корисні копалини»                                   пояснювальної записки та листа Причорноморського державного

регіонального геологічного підприємства

від 09.11.2016 №02/546 зазначено, що в південній околиці смт Любашівка розташоване родовище цегельної сировини (суглинків). Необхідно позначити родовище цегельної сировини

(суглинків) площею 3,4 га на графічній частині генерального плану населеного пункту з метою встановлення дотримання вимог статті 56, 58 Кодексу України про надра

 

 

 

 

 

 

Не враховано

Відповідно до листа від «Державного

інформаційного геологічного фонду

України» № 03/303-0848 від 19.03.18р.

інформації щодо конкретних меж

родовища корисних копалин відсутня.

Тому неможливо вказати точну межу

ділянки на генеральному плані.

Відповідна інформація зазначена у томі

1 пояснювальної записки генерального

плану смт Любашівка.

 

4

 

 

В представлених матеріалах міститься суперечлива інформація щодо існуючих та проектних кладовищ традиційного поховання (далі - кладовищ). Відповідно до розділу 3.2.1 «Розміщення кладовищ» пояснювальної записки на території смт Любашівка розташовано 2 діючих кладовища та на перспективу передбачене розміщення 1 кладовища. На

території одного з кладовищ, що

розміщено у центрі смт Любашівка передбачене утворення меморіального скверу. Проте, в експлікації графічного

матеріалу «Генеральний план (основне креслення) поєднаний зі схемою проектних планувальних обмежень» зазначено, існуючі кладовища, що підлягають закриттю (поз. 310 та 311), існуюче кладовище (поз. 433), але

фактично на карті не позначене його місце розміщення, а також за поз. 321 позначене існуючий меморіальний сквер. З метою недопущення порушення вимог

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996

№173, Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» планувальнірішення генерального плану необхідно привести до вимог діючого законодавства

 

 

 

 

Враховано

 

5

 

 

Згідно з розділом 2.5.3 «Стан ґрунтів» пояснювальної записки зазначено про наявність складу мінеральних добрив та

отрутохімікатів на території

Любашівського елеватору. Враховуючи наявність декількох елеваторів на території населеного пункту, необхідно

уточнити місце його розміщення, а також необхідно надати інформацію щодо розміру санітарно-захисної зони від даного складу (у тому числі наданням інформації щодо типу мінеральних добрив та їх кількості) з урахуванням вимог додатку №8 до ДСП 173-96

 

 

 

 

Враховано

У розділі 2.5.3 «Стан ґрунтів» зазначено

що на даний час, склад не діє та його

будівля зруйнована. На графічному

 

матеріалі «План зонування території

населеного пункту» визначені

обмеження щодо використання

території.

 

6

 

 

Відповідно до графічного матеріалу «Генеральний план (основне креслення) поєднаний зі схемою проектних планувальних обмежень» у санітарно-захисних зонах від промислових підприємств запроектовано до

розміщення водозабірні свердловини, станції водопідготовки тощо, що суперечить вимогам ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я Українивід 19.06.1996 №173

 

 

 

 

 

 

 

Враховано

Відповідно до графічного матеріалу

«Генеральний план (основне креслення)

поєднаний зі схемою проектних

 

планувальних обмежень» у санітарно-

 

захисних зонах від промислових

 

підприємств відсутні проектні

 

свердловини, станції водопідготовки

тощо.

 

7

 

 

В представлених матеріалах

(пояснювальна записка: розділи 3.9 «Напрями розвитку вулично-дорожньої мережі, транспорту, інженерної інфраструктури», 3.15 «Основні техніко-економічні показники»; графічні матеріали: «Генеральний план (основне креслення) поєднаний зі схемою

проектних планувальних обмежень» та «Схема інженерного обладнання території») різниться інформація щодо потужності запроектованих очисних споруд комунальної каналізації. Необхідно привести у відповідність з урахуванням вимог ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі таспоруди. Основні положення

проектування»

 

 

 

 

Враховано

 

8

 

 

Згідно з розділом 3.11.5 «Проектні пропозиції щодо санітарного очищення населеного пункту» пояснювальної записки тверді побутові відходи передбачені до розміщення на

проектному полігоні твердих побутових відходів. Проте, згідно з розділом 3.15 «Основні техніко- економічні показники» пояснювальної записки, площа існуючого полігону зазначена 10,98 га та передбачено відповідне зменшення його площі на розрахунковий строк до 2,50 га.Необхідно надати відповідні

обґрунтування, у тому числі з

урахуванням планувальних рішень затвердженої відповідно до вимог діючого законодавства схеми планування території Любашівського району Одеської області відсутні (вимоги п. 4.2

ДБН Б. 1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту») та позначити їх в умовних позначеннях

графічного матеріалу «Генеральний план (основне креслення) поєднаний зі схемою

проектних планувальних обмежень»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частково враховано

Згідно зі         схемою            планування

території        району            існуючий полігон твердих  побутових  відходів має  бути ліквідований,  а  територія  під  ним рекультивована. Згідно проектних рішень. Схеми планування            території Любашівського району,            захоронення

твердих                      побутових відходів

передбачено  здійснювати            на проектному полігоні твердих відходів

який запланований на півдні від меж

населеного пункту.            Орієнтовне    місце розташування полігону            показане на кресленні «Схема розміщення комунальних територій» графічної частини генерального плану.

 

Відстань  від  меж  смт.  Любашівка

складає –2,5га. Дане проектне рішення  не суперечить рішенням прийнятим  в  «Схемі планування території Любашівського району».                                                                     

                                                                                             

9

 

 

У складі представлених матеріалів відсутня схема охорони навколишнього

природного середовища, яка виконується на копії проектного плану, де зазначається розподіл проектованої території за відповідними характеристиками існуючого і проектного стану навколишнього природного середовища (вимоги п. 5.4

ДСТУ-Н Б Б. 1.1- 10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища»

у складі містобудівної документації.Склад та вимоги»)

  

 

 

 

 

Не враховано

Містобудівна             «Генеральний план населеного пункту» розробляється відповідно до державних будівельних норм 15:2012  «Склад  та  зміст  генеральногоплану населеного пункту». Відповідно до  табл.  1  п.  5.5  ДБН  Б.1.1-15:2012 розроблення              навколишнього природного середовища

не передбачено. При цьому зазначаємо,

що    в    завданні    на    розроблення

генерального  плану,  погодженого  та

затвердженого            порядку, зазначена схема відсутня. Додаткова  інформуємо,  що  відповідно до   ст.   16   Закону   України   «про регулювання містобудівної  діяльності» «….3.Склад, зміст, порядок розроблення та оновлення містобудівної документації на    місцевому          рівні центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури».            При цьому Настанова ДСТУ-Н Б Б.1.1-

10:2010 «Настанова з виконання

розділів «Охорона навколишнього

природного середовища» містить

вимоги до складу та змісту розділу

«Охорони навколишнього природного

середовища» містобудівної

документації (п. 1.1 ДСТУ-Н Б Б.1.1-

10:2010); перелік графічних матеріалів в

зазначеному стандарті не наведений.

 

 

Любашівський  селищний голова                                                   Геннадій Павлов


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь