A A A K K K
для людей із порушенням зору
Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

ПОЛОЖЕННЯ про порядок надання  земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель комунальної власності на території Любашівської селищної ради.

Дата: 10.01.2020 16:20
Кількість переглядів: 7804

проект

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

  про порядок надання  земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства  за рахунок земель комунальної власності на території Любашівської селищної ради

     Положення про виділення вільних земельних ділянок  для ведення особистого селянського господарства на території Любашівської селищної ради (далі Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про особисте селянське господарство», Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про статус ветерані війни, гарантії їх соціального захисту» регулює порядок виділення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Любашівської селищної ради.

          Це Положення розроблене і буде використовуватися при умові наявності на територiї  Любашівської селищної ради вільних земельних ділянок, які відповідно до вимог чинного законодавства  можуть бути надані громадянам для ведення особистого селянського господарства.    Основною метою запровадження Положення є створення рівноправних та прозорих умов виділення земельних ділянок для   ведення особистого селянського господарства, використання їх за цільовим призначенням, забезпечення доцільного, економічного та ефективного використання і розпорядження землями, задоволення потреб територіальної громади селища та справедливої реалізації прав громадян на отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

 

1.Загальні положення

1.1. Отримання земельної ділянки для  ведення особистого селянського господарства мають право усі громадяни України, але переважне право на виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства надається, громадянам, які постійно проживають та зареєстровані на території Любашівської селищної ради впродовж останніх п’яти років.

1.2. Земельні ділянки для  ведення особистого селянського господарства надаються на території Любашівської селищної ради за умови наявності вільних земельних ділянок  у відповідності до чинного законодавства.

1.3. Надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства на території Любашівської селищної ради здійснюється виключно у порядку черговості, враховуючі заяви, які подані до затвердження цього Положення.

1.4. Розміри земельних ділянок, що виділяються громадянам для ведення особистого селянського господарства, встановлюються селищною радою у відповідності з генеральним планом, потребами та наявністю вільних земельних ресурсів, але не більше норм, передбачених чинним законодавством.

1.5. Дозвіл на право отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства  надається сесією Любашівської селищної радою. 

  1. Облік громадян

2.1. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства надаються громадянам України,  які перебувають на обліку.

2.2. Заяви (додаток №2) на виділення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подаються до Любашівської селищної ради, яка приймає і реєструє їх.

 До заяви додаються:

  • копія паспорта заявника;
  • копія реєстраційного номера облікової картки платника       податків (за наявності);
  • документи, що посвідчують право громадян бути визнаними такими, що мають переважне право на отримання земельної ділянки (за наявності).
  • графічні матеріали, на яких зазначено бажане місцерозташування земельної ділянки.

У разі відсутності одного з обов’язкових додатків до заяви, селищна рада має право не розглядати дану заяву, а сама заява вважається не поданою.

2.3. Прийом заяв з доданими документами громадян, які бажають отримати земельну ділянку для   ведення особистого селянського господарства, здійснюється відповідальною особою Любашівської селищної ради.

2.4. Реєстрація заяв ведеться шляхом внесення інформації до Книг обліку заяв громадян для виділення земельної ділянки на території Любашівської селищної ради.

2.5. У паперовому вигляді книга повинна бути прошнурована у спосіб, що унеможливлює роз’єднати без порушення цілісності, пронумерована,  підписана  головою селищної ради та скріплена печаткою ради. Після закінчення книги заводиться нова, а нумерація продовжується наступним номером згідно валової нумерації.

2.6. Облік громадян на отримання земельної ділянки здійснюється під громадським контролем.

2.7. На підставі поданих заяв формуються вищевказані книги за відповідним співвідношенням:

– одержання земельних ділянок на загальних підставах ;

– першочергового одержання ;

При відсутності черг бажаючих на отримання земельної ділянки, постійна комісія  Любашівської селищної ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та збереження навколишнього природного середовища має право рівномірно розподілити земельні ділянки між чергами, які претендують на земельні ділянки.

2.8.Право на першочергове надання земельної ділянки мають:

– учасники бойових дій; учасники АТО(ООС), учасники війни;

– інваліди війни та прирівняні до них особи;

– сім’ї загиблих військовослужбовців у зоні АТО;

– багатодітні сім’ї;

– ліквідатори, які працювали на Чорнобильській АЕС;

– діти-сироти.

В загальний облік громадян для одержання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства включаються:

– громадяни, які згідно законодавства мають право на пільги, але вже мають у власності земельні ділянки отримані будь-яким шляхом, крім безоплатної передачі у власність земельної ділянки;

2.9. Документи, на основі яких громадяни ввійшли в списки для одержання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства повинні поновлюватись громадянином кожні 2 роки з дня включення їх в загальний список. У випадку не поновлення документів у вказаний термін земельна ділянка такому громадянину не виділяється.

У випадку не поновлення вказаних документів протягом 4-х років громадянин виключається зі списку.

2.10. Після внесення інформації до Книги обліку заяв громадян для виділення земельної ділянки на території Любашівської селищної ради заявнику надається письмове повідомлення про взяття на облік із зазначенням дати та порядкового номера в черзі, та із роз’ясненням вимог пункту 2.9 цього Положення.

2.11. Зняття з черги відбувається після отримання громадянином документа, який би засвідчував його право власності на земельну ділянку. Також зняття з черги відбувається у зв’язку з невиконанням пункту 2.9 цього Положення (автоматично без повідомлення заявника); в разі отримання відповідної заяви про виключення з обліку або в разі наявності документа про смерть заявника.

2.12.  Списки громадян, які перебувають на обліку для отримання земельних ділянок для  ведення особистого селянського господарства мають загальний доступ.

2.13. Контроль за станом обліку здійснюється депутатами Любашівської селищної  ради.

3. Умови щодо надання земельних ділянок для  ведення особистого селянського господарства

3.1. Земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства надаються  заявникові один раз (згідно з ст. 116 Земельного Кодексу України) з урахуванням даних щодо наявності або відсутності земельної ділянки у власності, отриманої в порядку безоплатної приватизації або отриманої у власність в іншому порядку, шляхом укладання цивільно-правових угод.

3.2. Дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для   ведення особистого селянського господарства надається рішенням Любашівської селищної ради терміном на 1 рік.

3.3. Громадяни, які не бажають отримати запропоновану земельну ділянку мають право відмовитись від неї шляхом подання відповідної заяви на ім’я Любашівського селищного голови.

3.4. Земельна ділянка, що передається у власність в порядку безоплатної приватизації для   ведення особистого селянського господарства передається без інженерних комунікацій (водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопостачання і т.д.). Підведення інженерних комунікацій здійснюється власником земельної ділянки самостійно за власний рахунок.  

3.5. Приступати до освоєння земельної ділянки, наданої для ведення особистого селянського господарства, громадяни мають право після державної реєстрації прав на неї відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

3.6. В разі не оформлення права на землю  протягом двох років з дня прийняття селищною радою рішення про виділення земельної ділянки, а також використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, Любашівська селищна рада має право скасувати рішення про виділення земельної ділянки за рекомендацією постійної комісії  Любашівської селищної ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та збереження навколишнього природного середовища.

3.7. У разі необґрунтованої відмові від запропонованої земельної ділянки під ведення особистого селянського господарства громадян автоматично переноситься у кінець черги. До необґрунтованої відмови належить:      

- розташування земельної ділянки,

- площа земельної ділянки,

- конфігурація земельної ділянки.                           

 

4.Прикінцеві положення.

4.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження на сесії Любашівської селищної ради.

4.2. Подані до набрання чинності цим Положенням заяви про виділення земельних ділянок для   ведення особистого селянського господарства підлягають перегляду, впорядкуванню та взяття їх на облік у порядку, встановленому цим Положенням. З цією метою селищний голова та постійна комісія  Любашівської селищної ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та збереження навколишнього природного середовища у місячний термін від прийняття цього Положення повідомляє усіх заявників і зобов’язує їх протягом місяця з дня отримання повідомлення поновити заяви та документи відповідно до цього Положення. Взяття на облік громадян, які подали нові заяви здійснюється у порядку, встановленому цим Положенням, за датою реєстрації їх первинних заяв про виділення земельної ділянки (первинні заяви повинні зберігатися у матеріалах облікової справи заявника).

4.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Любашівської селищної ради.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь