Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

Аналіз регуляторного впливу на рішення Любашівської селищної ради Одеської області "Про затвердження Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Любашівської селищної ОТГ".

Дата: 26.02.2020 16:22
Кількість переглядів: 927

Аналіз регуляторного впливу


      до проекту рішення Любашівської селищної ради  «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Любашівської селищної ОТГ» (далі – Положення), яким затверджується порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
Розроблений на виконання та дотримання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

 

1. Визначення проблеми

      Земельним та Податковим кодексами України встановлено, що використання землі в Україні є платним. Через недосконалість земельного законодавства на загальнодержавному рівні, навіть при наявних рішеннях щодо передачі земель в оренду, землекористувачі не поспішають укладати договори оренди, або взагалі ухиляються від їх укладення. Також мають місце непоодинокі випадки користування земельними ділянками без оформлення права оренди (тобто без прийняття рішення селищною  радою про надання земельної ділянки в оренду). Залишення даної ситуації без змін є неприйнятним, так як деякі суб’єкти господарювання та фізичні особи не здійснюють належним чином плати за землю, а відсутність механізму нарахування збитків дозволяє їм уникати відповідальності в частині відшкодування шкоди, завданої власнику землі (селищній раді).
Відсутність ринкових механізмів, або нормативного документа, який в рамках чинного законодавства дає можливість зробити прозорим порядок нарахування збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства є основною причиною виникнення даної проблеми.
Затвердження цього Положення створить правовий механізм щодо визначення розмірів збитків, заподіяних
Любашівській селищній  раді внаслідок недотримання земельного законодавства у вищевикладених випадках та посилить самоврядний контроль, який здійснюють органи місцевого самоврядування, за дотриманням земельного законодавства України на території Любашівської селищної ОТГ.
Дія даного регуляторного акта поширюється на територіальну громаду, суб’єктів господарювання, органи місцевого самоврядування.

2. Цілі державного регулювання
Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:
- приведення земельних правовідносин на території
Любашівської селищної ради  у відповідність до статті 206 Земельного кодексу України. Плата за користування землею буде проведена в повному обсязі за весь період фактичного користування, але не більше ніж за останні 3 роки.
- забезпечення ефективного використання земельного фонду в інтересах територіальної громади;
- збільшення надходжень до
місцевого бюджету та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток громади;
- забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

 

 

3.1. Визначення альтернативних способів
 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Збереження існуючого стану

Збереження існуючого стану, тобто без прийняття Положення про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в межах території Любашівської селищної ради.

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки вони відсутні та потребує державного регулювання.

Прийняття запропонованого проекту рішення

Забезпечить вирішення проблеми. Дана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною. Перевага обраного способу досягнення цілей полягає в тому, що даним регуляторним актом визначено порядок відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства. Вигода очевидна, витрати мінімальні.


3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (орган місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження існуючого стану

Дана альтернатива є неприйнятною, так як деякі суб’єкти господарювання та фізичні особи не здійснюють належним чином плати за землю, а відсутність механізму нарахування збитків дозволяє їм уникати відповідальності в частині відшкодування шкоди, завданої власнику землі (Любашівській селищній  раді).

         відсутні

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки вони відсутні та потребує державного регулювання.

відсутні

Прийняття запропонованого проекту рішення

Встановлення єдиної процедури відшкодування збитків, заподіяних Любашівській селищній раді, поліпшення контролю за використанням землі та збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок відшкодування нарахованих збитків.

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження існуючого стану

землекористувачі не поспішають оформляти право на землю згідно законодавства

         відсутні

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки вони відсутні та потребує державного регулювання.

відсутні

Прийняття запропонованого проекту рішення

не зачіпає інтересів добросовісних суб’єктів земельних правовідносин

відсутні

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження існуючого стану

-

відсутні

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

-

відсутні

Прийняття запропонованого проекту рішення

Встановлення єдиної процедури відшкодування збитків, заподіяних Любашівській селищній раді, поліпшення контролю за використанням землі та збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок відшкодування нарахованих збитків.

відсутні

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вибір оптимального альтернативного способу досягнення цілей здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Збереження існуючого стану

2

важливі аспекти проблеми існуватимуть далі

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

1

цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті

Прийняття запропонованого проекту рішення

3

цілі регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою

 

   Регуляторний акт, що пропонується прийняти, не зачіпає інтересів добросовісних суб’єктів земельних правовідносин.
 

   В наведеній нижче таблиці наведені соціальні, адміністративно-господарчі та економічні вигоди, а також витрати, які очікуються в наслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумки)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Збереження існуючого стану

-

відсутні

Проблема продовжує існувати.

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

-

відсутні

цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті

Прийняття запропонованого проекту рішення

Встановлення єдиної процедури відшкодування збитків, заподіяних Любашівській селищній раді, поліпшення контролю за використанням землі та збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок відшкодування нарахованих збитків.

відсутні

Найважливіші аспекти проблеми буде вирішено.


 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Збереження існуючого стану

Не прийнятна, оскільки не вирішує порушеного питання.

Х

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Не прийнятна, оскільки відсутні ринкові механізми для вирішення даної проблеми

Х

Прийняття запропонованого проекту рішення

Єдина можлива альтернатива, оскільки забезпечує позитивний імідж органу місцевого самоврядування, раціональне та ефективне використання земельних ділянок, наповнення місцевого бюджету та фінансування соціальних програм громади. Встановлення чіткої процедури нарахування та стягнення збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства; передбачуваність дій влади; прогнозування умов господарювання і заходів відповідальності у випадку їх порушення.

Х


5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

    Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:
1. Порядок нарахування та відшкодування Любашівській селищній  раді збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства, покладається на комісію для визначення збитків власникам землі та землекористувачам.
2. За результатами розгляду матеріалів, Комісією складаються акти Комісії щодо кожного суб'єкта окремо, що затверджуються рішенням виконавчого комітету Любашівської селищної ради.
3. Після затвердження акту Комісії рішенням виконавчого комітету Любашівської селищної ради, направляє суб'єктам, що заподіяли шкоду, повідомлення про необхідність відшкодування збитків.
4. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди добровільного відшкодування збитків, суб’єктом подається заява встановленого зразка на ім’я селищного голови.
5. Забезпечення направлення додаткових коштів для розвитку господарства, соціальної сфери, реалізації місцевих програм.
6. Прийняття місцевого нормативного документа, який в рамках чинного законодавства дає можливість зробити прозорим порядок нарахування збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства та їх відшкодування.
7. Невідкладне оприлюднення проекту регуляторного акта в засобах масової інформації з метою надання зауважень та пропозицій від громадськості.
8. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги
.
8.1. Любашівська селищна  рада не несе витрат на адміністрування регулювання.
8.2. Неможливо визначити кількісно суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, оскільки даний регуляторний акт стосується суб’єктів господарювання, які порушують норми чинного законодавства України і не впливає на добросовісних суб’єктів господарювання.

6. Обґрунтування строку дії регуляторного акта


   Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.

7. Показники результативності регуляторного акта

   Основними показниками результативності регуляторного акта є:
- розмір надходжень коштів до місцевого бюджету;
- кількість землекористувачів, якими нанесені збитки;
- кількість укладених договорів оренди землекористувачами, які ухилялись від цього до прийняття даного регуляторного акта;
- кількість поданих заяв про добровільне відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства.

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта


    Відстеження результативності даного регуляторного акта буде проводитись статистичним методом шляхом аналізу розміру надходжень коштів до місцевого бюджету, кількості землекористувачів, якими нанесені збитки, кількості укладених договорів оренди землекористувачами, які ухилялись від цього до прийняття даного регуляторного акта; кількості поданих заяв про добровільне відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства.
     Повторне відстеження буде здійснено станом на грудень 2020  року. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.
     Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

 

 

Начальник юридичного відділу                                                     І.В.Головатюк


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь