Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

Аналіз регуляторного впливу на рішення Любашівської селищної ради Одеської області " Про встановлення транспортного податку на території Любашівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2021 рік "

Дата: 25.05.2020 14:53
Кількість переглядів: 664

Аналіз

регуляторного впливу на рішення Любашівської селищної ради Одеської області
" Про встановлення транспортного податку  на території Любашівської  селищної об’єднаної територіальної громади на 2021 рік "

            Аналіз  регуляторного впливу проекту рішення Любашівської селищної ради "Про встановлення транспортного податку  на території Любашівської  селищної об’єднаної територіальної громади на 2021 рік" підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до п.12.4 ст.12 Податкового  кодексу  України ( далі  Кодекс)  до повноважень  сільських, селищних, міських  рад щодо  податків  та  зборів, зокрема  належить  встановлення  ставок  місцевих  податків   та зборів  у  межах  ставок, визначених  цим  Кодексом. Встановлення  місцевих  податків  і  зборів, не  передбачених  Кодексом, забороняється. Податковий кодекс України, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, врегулювання  відносини, що виникають в процесі встановлення та скасування податків і зборів.

Також відповідно до статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків належить податок на майно ( в частині  транспортного  податку).

З метою недопущення суперечливих  ситуацій,  органи місцевого самоврядування повинні забезпечити прийняття рішення щодо встановлення ставок  транспортного податку, визначених Податковим кодексом України.

Суб’єктами, на  яких  неврегульованість  зазначеної проблеми  справлятиме  негативний  вплив, є:

– платники  податку  на  майно  ( в  частині  транспортного  податку);

– органи  державної  податкової  служби, на  які  покладені  функції  зі  справляння  податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку);

– органи  місцевого  самоврядування, які  повинні  чітко  дотримуватися  принципу  верховенства  закону.

Таким  чином, проблему  неможливо  розв’язати  за  допомогою  ринкових  механізмів тому, що відповідно  до  діючого  законодавства податок  на  майно ( в частині транспортного  податку)  відноситься  до  місцевих  податків  і зборів. Тому вказану  проблему  можливо   розв’язати  шляхом  прийняття  регуляторного  акту –  проекту рішення. 

  1. Цілі ( мета ) регулювання

Цілями  регулювання  є:

– забезпечення  дотримання  вимог  Закону України  « Про  запобігання  фінансової  катастрофи  та  створення  передумов  для  економічного зростання  в  Україні»  від  27.03.2014р. № 1166 – УІІ  та  відповідно  внесених  змін  до  Податкового  кодексу;

– створення   єдиного  організаційно –економічного  механізму  справляння  податку  на майно ( в частині  транспортного  податку);

– отримання  додаткового  обсягу  надходжень  до  місцевого бюджету;

– відкритість  процедури;

– прозорість  дій  органу  місцевого  самоврядування  при  вирішенні  питань, пов’язаних  зі  справлянням  податку  на майно ( в частині  транспортного  податку)

Також  прийнятий   вищезгаданий   регуляторний   акт відповідно  вимогам  законодавчої  бази,  забезпечить  соціальну  справедливість  при  оподаткуванні  майна ( в частині  транспортного податку). 

  1. Альтернативні способи досягнення цілі

У  ході  пошуку  альтернативних  способів досягнення  визначених  цілей  доцільно  розглянутим  такі  можливості:

– пропозицію  відмови  від  уведення  в  дію  запропонованого  акта;

– здійснення  регулювання  нормативним  актом іншого  органу;

– введення  в  дію запропонованого  акту.

Відмова  від  введення  в  дію  запропонованого  регуляторного  акту  призведе  до  виникнення  непорозумінь  між  платниками  податків  та  органами  державної  фіскальної  служби  щодо  порядку  справляння  податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку)  на  території  Любашівської селищної об’єднаної територіальної громади. Одночасно  з  цим  не  буде  забезпечено  виконання  вимог   чинного  законодавства.

Здійснення  регулювання  нормативним  актом  іншого  органу  не  є можливим  у зв’язку  з  тим, що  право  самостійно  встановлювати  розмір  податку  відповідно  до  чинного  законодавства  належить  селищній раді  шляхом  прийняття  відповідного  рішення.

Третя  альтернатива  введення  в дію  запропонованого  акту  є  єдиним  шляхом  досягнення  встановлених  цілей. Безумовність  обраного  виду  правового  регулювання  ґрунтується  на  загальнообов’язковості  рішень Любашівської селищної ради для  виконання  на території  Любашівської селищної об’єднаної територіальної громади, що передбачено ст. 144 Конституції  України, ст.73 Закону України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  ст.4 Податкового  кодексу  України. 

  1. Опис механізмів та  заходів, що пропонується  для  вирішення  проблеми

Згідно  Податкового  кодексу  України  до повноважень  місцевих  рад  належить  прийняття  рішення  про  встановлення    податку  на  майно  (  в частині  транспортного  податку).

Зробити  це  можливо  за  рахунок  прийняття  відповідного  рішення   Тому  вирішення  проблеми  щодо  врегулювання  питань справляння  місцевих  податків  і  зборів  на  території  селищної ради пропонується  шляхом  прийняття  проекту  рішення – регуляторного  акту. Запропонований  спосіб  досягнення  цілей  є  єдиним  і  безумовним  шляхом  вирішення  проблеми і ґрунтується   на  загальнообов’язковості  виконання  всіма  учасниками  правовідносин  у  системі  оподаткування  норм  зазначеного  рішення.

Після  прийняття  зазначеного рішення  акти  законодавства  Любашівської селищної ради  з  питань  оподаткування  відповідатимуть  вимогам  чинного  законодавства. 

  1. Обґрунтування можливості досягнення  мети  у  разі  прийняття  рішення

            Можливість  досягнення  цілей, передбачених п. 2 цього  аналізу, у разі  прийняття  зазначеного  рішення  є  цілком  реальною  та  обґрунтованою у зв’язку  з  тим, що  метою  розробки  проекту  рішення є цілеспрямоване   вирішення  проблеми.

Враховуючи, що  виконання  зазначеного  рішення є  загальнообов’язковим  для  всіх  учасників  правовідносин  у  системі  оподаткування, досягнення  цілей, передбачених п. 2 цього  аналізу, вбачається  цілком  реальним.

Рішення буде  запроваджено  на  належному  рівні  і  підлягатиме  обов’язковому виконанню  органами  місцевого  самоврядування, органами  державної фіскальної служби  та  платниками   податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку).

Досягнення  встановлених  цілей  шляхом  виконання  вимог  даного  регуляторного акту  принесе  вигоди  без  необхідності  здійснення  витрат, а саме:

– зменшуються  витрати  на  адміністрування  місцевих  податків  і  зборів  у  зв’язку  із  зменшенням  їх  кількості;

– органи  місцевого  самоврядування  дотримуються  принципу  верховенства  закону;

– органи  державної  фіскальної  служби  та  платниками  податку  на  майно (  в  частині   транспортного  податку)  застосовуватимуть  акти  законодавства  Любашівської селищної ради  з питань  оподаткування, які  відповідатимуть  вимогам  чинного  законодавства.

Контроль  та  нагляд за  додержанням  вимог  запропонованого  регуляторного  акту  буде  здійснюватися  органами  державної фіскальної служби  систематично, у тому  числі  під  час  проведення  перевірок.

Слід  зазначити, що  на  дію  даного  акту  можливий  вплив  зовнішніх  чинників, таких як  прийняття  змін  та  доповнень  до  чинного  законодавства  в  цій  сфері. У  подальшому  внесення  змін до рішення, яке  регламентує  механізм  справляння  податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку), можливе  у  разі  зміни  діючого  законодавства  України  або  виникнення  необхідності  у  нормативному  врегулюванні  певних  правовідносин.

Після  впровадження  всіх  механізмів  щодо  адміністрування  податку  на  державному  рівні  та  прийняття  цього  регуляторного  акта,  передбачаються  надходження  до  місцевого  бюджету  від  сплати податку.

  1. Визначення очікуваних результатів  прийняття  рішення

            Визначення  очікуваних  результатів  прийняття  запропонованого  рішення  припускає  наведення  аналізу  вигод  та  витрат, які  виникають  у    суб’єктів, на  яких  поширюється  дія  даного  регуляторного  акту. Даний  регуляторний  акт  певним  чином,     впливає  на  інтереси  платників податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку), органів  державної  фіскальної служби  та  місцевого  самоврядування.

Для  визначення  очікуваних  результатів  прийняття  запропонованого  регуляторного  акта, що  виникають  у  суб’єктів, на  яких  поширюються  його  дія, нижче  наведена  таблиця  аналізу  вигод  та  витрат, яка  визначає  результати  прийняття  запропонованого  проекту  рішення.

 Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Виконання норм Податкового кодексу України щодо нарахування та сплати податку на майно (в частині  транспортного  податку) у повному обсязі всіма особами, що визначені платниками податку

Витрати відсутні.

 

Органи місцевого самоврядування

– Виконання норм Податкового кодексу України в частині встановлення податку  на майно в частині  транспортного  податку);

– забезпечення вчасного та повного надходження коштів до бюджету.

 

 

Витрати  робочого  часу  спеціалістів, пов’язані  з  підготовкою регуляторного  акта

 

Суб’єкти підприємницької діяльності

Прозорий механізм справляння податку  на  майно ( в частині  транспортного податку) забезпечить платників транспортного податку прозорим та зрозумілим механізмом, простим у застуванні, на підставі якого платниками буде здійснюватися нарахування податкового зобов’язання зі сплати податку  на  майно ( в частині  транспортного  податку)

Витрати  коштів  за  сплату  податку

 

 

 

 

  1. Термін дії регуляторного  акту

            Рішення  є  загальнообов’язковим  до  застосування  на  території  об’єднаної територіальної громади  термін його  дії з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року.

  1. Визначення показників результативності  дії  регуляторного  акта

Показники   результативності  зазначеного  рішення  передбачається  визначити  за  наступними критеріями:

– кількість  платників  податку  за майно  (в частині  транспортного  податку);

– сума  надходжень  податку  за   майно  в частині  транспортного  податку );

– рівень  поінформованості  суб’єктів  господарювання, населення  з  основних  положень  акта.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

            Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Любашівською селищною радою.

       Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набуття чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

        Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.

 

Начальник юридичного відділу                                                                  І.В.Головатюк


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь