A A A K K K
для людей із порушенням зору
Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ПЕРІОД НАВЧАННЯ.

Дата: 10.07.2020 08:49
Кількість переглядів: 2737

Відділ Любашівське бюро правової допомоги, продовжує інформувати громадян про найбільш цікаві питання правового характеру. До Любашівського бюро правової допомоги звернувся клієнт К, ( ім’я змінене з етичних міркувань)  з питанням як йому отримувати аліменти на своє навчання, в зв’язку з тим, що він є повнолітнім але продовжує навчання в вищому навчальному закладі, працівником відділу було надано консультацію на  дану тему, а також після пред’явлення всіх необхідних документів, що підтверджують право в клієнта на безоплатну вторинну правову допомогу складено позовну заяву та отримано позитивне судове рішення з даної справи. Часто вжитті трапляється так, що аліменти рішенням суду  призначенні до 18 річчя доньки або сина, але після закінчення школи  дитина починає отримувати вищу освіту і коштів катастрофічно не вистачає на навчання.  В такому разі законодавством України передбачено, що повнолітня дочка, син, які продовжують навчання (до досягнення двадцяти трьох років) і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги (частина перша статті 199 Сімейного кодексу України).

Давайте розглянемо з Вами більш детально підстави виникнення у батьків обов’язку утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання

Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчатися після досягнення повноліття (незалежно від форми навчання), виникає за обов'язкової сукупності таких юридичних фактів:

 • досягнення дочкою, сином віку, який перевищує 18, але є меншим 23 років;
 • продовження навчання дочкою, сином;
 • потреба у зв'язку з цим у матеріальній допомозі;
 • наявність у батьків можливості надавати таку допомогу.

(частина перша стаття 199 Сімейного кодексу України, пункт 20 постанови Пленуму Верховного суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»).

Аліменти на утримання повнолітніх дочки,сина, які продовжують навчання і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги можуть виплачуватись:

 • в добровільному порядку;
 • в судовому порядку.

 При добровільному порядку

Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними (частина перша статті 181 Сімейного кодексу України).

Так, один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати пенсії, стипендії про відрахування аліментів на дитину з його заробітної плати, пенсії, стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. Така заява може бути ним відкликана. На підставі заяви одного з батьків аліменти відраховуються не пізніше триденного строку від дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, стипендії. На підставі заяви одного з батьків аліменти можуть бути відраховані і тоді, коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню на підставі заяви та виконавчих документів, перевищує половину заробітної плати, пенсії, стипендії, а також якщо з нього вже стягуються аліменти на іншу дитину.

Крім того, частиною першою статті 189 Сімейного кодексу України батькам надано право укласти договір про сплату аліментів на дитину, умови якого, а саме: розмір аліментів (має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини), строки їх виплати тощо не повинні порушувати її права.

Розмір аліментів сторони визначають за домовленістю між собою, але за жодних обставин він не може бути меншим від передбаченого частиною другою статті 182 Сімейного кодексу України (50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку). Якщо розмір аліментів визначено у твердій грошовій сумі, до договору необхідно включати умови про індексацію, як вимагає частина друга статті 184 цього Кодексу.

Договір має бути укладений письмово та підлягає нотаріальному посвідченню. У разі невиконання батьком (матір'ю) свого обов'язку за договором стягнення аліментів здійснюється не за судовим рішенням, а на підставі виконавчого напису нотаріуса органом державної виконавчої служби.

 В разі якщо батьками не досягнуто згоди, щодо  утримання дитини  на період навчання, законодавством передбачений судовий порядок вирішення даного питання

Хто може звернутись до суду

Відповідно до частини третьої статті 199 Сімейного кодексу України право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів мають:

 • той з батьків, з ким проживає дочка, син, які продовжують навчання;
 • безпосередньо дочка, син, які продовжують навчання.

Право на звернення до суду виникає після досягнення дитиною 18-річного віку за наявності підстав для виникнення права на утримання, визначених частиною першою статті 199 Сімейного кодексу України.

Позовна заява про стягнення аліментів подається в порядку цивільного судочинства до районних, районних у містах, міських та міськрайонних судів за зареєстрованим місцем проживанням або перебуванням відповідача або позивача.

До позовної заяви, оформленої відповідно до вимог Цивільного процесуального кодексу України, додаються докази, що обґрунтовують позовні вимоги (підтверджують право на стягнення аліментів), наприклад:

 • копію паспорта (позивача та дитини);
 • копію свідоцтва про розірвання шлюбу;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • довідку з навчального закладу про те, що дитина перебуває на навчанні;
 • довідку про заробітну плату одного з батьків, з якого передбачається стягнення аліментів (за наявності)

Позивачі за подання до суду позовної заяви про стягнення аліментів звільняються від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях (пункт 3 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір»).

 Який же розмір аліментів Вам слід очікувати?

Суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у статті 182 Сімейного кодексу України, а саме:

 • стан здоров'я та матеріальне становище дитини;
 • стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів;
 • наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
 • наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;
 • доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;
 • інші обставини, що мають істотне значення.

При цьому мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів. Водночас суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток (дохід), і щодо яких таким платником аліментів не доведено джерело походження коштів для їх оплати.
Крім того, при визначенні розміру аліментів з одного з батьків суд бере до уваги можливість надання утримання другим з батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, сином (частина друга статті 200 Сімейного кодексу України).

З якого часу присуджуються аліменти

Аліменти на дитину присуджуються за рішенням суду від дня пред'явлення позову.
Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за десять років (стаття 191 Сімейного кодексу України).

Зміна розміру аліментів

Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених Сімейним кодексом України (стаття 192 Сімейного кодексу України).

Припинення права на утримання

Право на утримання повнолітніх дочки, сина припиняється у разі припинення ними навчання (частина друга статті 199 Сімейного кодексу України).

Разом з тим поновлення навчання (за умови недосягнення 23-річного віку) дозволяє звернутися з новим позовом до суду про стягнення аліментів.

Той факт, що під час канікул не проходить навчання, не є підставою для звільнення від передбаченого статтею 199 СК України обов’язку батьків утримувати повнолітнього сина, який продовжує навчання, оскільки канікулярний час входить в період навчання

Відповідальність за прострочення сплати аліментів

Згідно з статтею 196 Сімейного кодексу України при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів.

Зверніть увагу!
 

Рішення суду, за яким на користь дитини стягувались аліменти до досягнення нею повноліття, не дає права на стягнення аліментів після досягнення дитиною 18 років.
Стягнення аліментів на дочку, сина, які досягли повноліття та продовжують навчання (до досягнення 23–річного віку) і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, здійснюється у судовому порядку за новою позовною заявою з котрою вам необхідно звернутись до суду
).

За більш детальною інформацією Ви можете звернутись до Любашівського бюро правової допомоги за адресою Одеська область смт Любашівка, вул. Софіївська, 47 або з тел.. 2-22-02

Використанні джерела:  https://wiki.legalaid.gov.ua/


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь