Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

Публічне обговорення проєкта рішення "Про затвердження Положення, переліку та вартості платних соціальних послуг, що надаються Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг» Любашівської селищної

Дата: 02.04.2021 14:35
Кількість переглядів: 1599

УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН  

ЛЮБАШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 ПРОЄКТ  РІШЕННЯ

 

«___»_________2021 року                                                                             №____

 

      Про затвердження Положення, переліку та вартості платних соціальних послуг, що

      надаються Комунальною установою «Територіальний центр соціального    

      обслуговування та надання соціальних послуг» Любашівської селищної ради

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про соціальні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг», від 01.06.2020 року № 428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», наказу Міністерства соціальної політики від 07.12.2015 року №1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», керуючись Положенням про Комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг» Любашівської селищної ради, затвердженим рішенням Любашівської селищної ради № 27 від 17.12.2020 року, з метою поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя громадян - жителів Любашівської територіальної громади, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення Любашівська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

1.1. Положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг» Любашівської селищної ради (Додаток1).

            1.2. Перелік платних соціальних послуг, що надаються  Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг» Любашівської селищної ради на 2021 рік (додаток 2).

            1.3. Тарифи на платні соціальні послуги, що надаються Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг» Любашівської селищної ради на 2021 рік (Додаток 3).

2. Доручити Комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг»:

 - опублікувати дане рішення в газеті «Хлібороб»;

 - опублікувати дане рішення на офіційному сайті Любашівської селищної ради;

 - надіслати дане рішення Одеському обласному територіальному відділенню   

 Антимонопольного комітету України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Любашівської селищної  ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Cелищний голова                                                                                                 Г.А. Павлов

     ДОДАТОК  1

     до рішення _____ сесії Любашівської селищної ради

      від «____»____________2021 року                    

      №________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок та умови надання  платних  соціальних  послуг

Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг» Любашівської селищної ради

 

1 . Загальні положення

           1.1. Дане Положення про порядок та умови  надання платних соціальних послуг Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг» Любашівської селищної ради (далі - Територіальний центр) розроблено відповідно до Положення про КУ«Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг» Любашівської селищної ради.

         Положення розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про соціальні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», від 01.06.2020р.  № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Господарського кодексу України та відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 р. №1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг».

          1.2. Платні соціальні послуги надаються Центром з метою поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя громадян - жителів Любашівської територіальної громади.

        Центр при наданні платних соціальних послуг не має на меті  отримання прибутку .

          1.3. Положення визначає організаційно-правову форму надання Центром платних соціальних послуг.

 

2. Порядок надання Центром платних соціальних послуг

2.1. Надання платних соціальних послуг здійснюється працівниками  Центру, посадові інструкції яких передбачають надання таких послуг та спеціально створеними структурними підрозділами .

2.2. Надання платних соціальних послуг здійснюється на підставі затверджених тарифів. 

2.3. Платні соціальні послуги надаються:

- отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

- понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг;

- особам з інвалідністю, особам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

- особам з інвалідністю, особам похилого віку, хворим у разі:

надання особі з інвалідністю, особі похилого віку соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд за особою з інвалідністю, особою похилого віку в установленому законодавством порядку;

надання особою з інвалідністю, особою похилого віку соціальних послуг іншій особі та отримання нею щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

                                                                 2

укладення особою з інвалідністю, особою похилого віку, хворим  договорів відчуження нерухомого майна (довічного утримання (догляду), спадкового договору, у

якому передбачено надання соціальних послуг, купівлі-продажу, дарування, пожертви та спадщини).

2.4. Центр надає клієнтам інформацію про порядок надання платних соціальних послуг та їх оплату.

2.5. Платні соціальні послуги надаються згідно затверджених засновником тарифів 1 раз на рік і можуть переглядатись шляхом корегування (перегляду) лише тих складових тарифу,  за якими відбулись цінові зміни.

 

3. Перелік платних соціальних послуг

3.1.   Перелік платних соціальних послуг:

 • ведення домашнього господарства (прибирання житла):
 • косметичне прибирання
 • вологе прибирання
 • генеральне прибирання
 • ведення домашнього господарства (підготовка продуктів для приготування їжі,миття овочів,фруктів і посуду,винесення сміття);
 • ведення домашнього господарства (розпалювання печей,піднесення вугілля,дров,розчистка снігу,доставка води з колонки);
 • ведення домашнього господарства (миття вікон);
 • ведення домашнього господарства (допомога при консервації овочів і фруктів);
 • ведення домашнього господарства (прасування до 1.5 кг сухої білизни);
 • придбання і доставка : продовольчих, промислових та господарських товарів; медикаментів; книг, газет, журналів і періодичних видань;
 • організація харчування;
 • прання білизни та  одягу (до 5 кг сухої білизи);
 • ремонт одягу (дрібний)
 • надання допомоги в оплаті комунальних послуг та здійсненні інших платежів;
 • надання допомоги в оформленні документів та написанні листів;
 • здійснення  та санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання (перебування);
 • забезпечення супроводження;
 • представництво інтересів в органах державної влади,установах,підприємствах,

організаціях.

    

4. Порядок встановлення тарифів на платні соціальні послуги

4.1. Розмір плати за той чи інший вид послуг визначається на підставі її вартості.

4.2. Вартість платної соціальної послуги розраховується відповідно до економічного обґрунтування планових витрат, визначених на основі розрахункових фінансових показників  та затверджених кошторисів.

4.2.1 Вартість кожної соціальної послуги визначаються окремо на основі типової структури витрат для визначення вартості соціальної послуги в розрахунку на 1 людино–годину (залежно від умов надання соціальної послуги), яка містить статті  прямих і адміністративних  витрат.

До прямих витрат належать:

 • заробітна плата і єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу;
 • придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних з наданням соціальної послуги основним і допоміжним персоналом (предмети, матеріали, обладнання, інвентар, медикаменти, продукти харчування, супутні роботи та послуги);
 •                                                                   3
 •  
 • інші прями витрати необхідні для надання послуги.

До прямих витрат на оплату праці  відносяться витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати, обчисленої згідно з прийнятими системами оплати праці і визначеними колективним договором у вигляді тарифних ставок (окладів) працівників враховуючи доплату до мінімальної заробітної плати, зайнятих  безпосередньо у наданні таких послуг.  Тарифні ставки, надбавки, доплати визначаються на підставі існуючих нормативних документів, розрахунки можуть бути скореговані з урахуванням змін в оплаті праці.

Кількість годин роботи, ставок та посадових окладів працівників визначаються, виходячи з тривалості виконання робіт з надання платних соціальних послуг та норм навантаження (або часу для їх виконання).

Норми часу, у межах яких  надаються платні соціальні послуги,   враховується при проведенні розрахунків її тарифу (ціни)  у вигляді розрахункових коефіцієнтів (Кч). 

4.2.2 До загально-адміністративних витрат  відносяться:

- витрати на  оплату праці та ЄСВ адміністративного,  управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу;

- на придбання товарів, робіт і послуг (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар; роботи  та послуги; інші витрати);

- інші адміністративні витрати (оренда та обслуговування приміщень, комунальні послуги та енергоносії, зв'язок, транспортні витрати на адміністративні потреби, відрядження працівників, ремонт і обслуговування обладнання адміністративного  призначення, амортизація основних засобів і нематеріальних активів адміністративного призначення).

4.2.3 До вартості конкретної соціальної послуги  включається частка всіх адміністративних витрат, яка визначається з урахуванням коефіцієнта розподілу адміністративних витрат: відношення заробітної плати основного та допоміжного персоналу, залученого до надання конкретної соціальної послуги, до заробітної плати всього основного та допоміжного персоналу, що надає соціальні послуги за різними договорами .

4.3. Для розрахунку тарифів на платні соціальні послуги Центр:

              - проводить аналіз прямих витрат за базовий рік;

              - визначає перелік соціальних послуг, які надаються, або плануються надавати Центром за плату;

              - здійснює опис платних соціальних послуг, визначає кількісний та якісний склад виконавців, які безпосередньо приймають участь у їх наданні;

              - визначає та затверджує норми витрати часу, який затрачається для виконання послуги з кожним із виконавцем. У випадку якщо такі норми часу для окремого виду соціальної послуги відсутні, її можна визначити та затвердити на підставі актів хронометражу. Акт хронометражу складається на основі узагальнення витрат часу для виконання такого виду послуги;

              - проводить розрахунок прямих витрат на оплату праці, до яких відносяться витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, обчисленої згідно із законодавчо прийнятими системами оплати праці і визначеними колективним договором у вигляді тарифних ставок (окладів) працівників, зайнятих безпосередньо у наданні таких послуг. Тарифні ставки, надбавки визначаються на підставі існуючих нормативних документів;

              - визначає на підставі відповідних  нормативів прямі матеріальні витрати, які безпосередньо використовуються при надані окремого виду платної соціальної послуги. Якщо такі нормативи відсутні або не затверджені, застосовується розрахункові показники з урахуванням фактичних витрат (за цінами, підтверджених накладними, рахунками-фактурами, прайс-листами тощо). Відповідно до змін цінової політики постачальників матеріальних ресурсів дані для розрахунків можуть бути скориговані з урахуванням індексу зміни закупівельної ціни або індексу інфляції;

                                                                          4

 

            - інші прямі витрати включаються на підставі відповідних норм та нормативів матеріальних витрат. У відсутності затверджених норм та нормативів використовуються розрахункові показники, на основі яких можна об’єктивно обґрунтувати їх потребу;

              - адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не більше як 15% витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівниками (працівником);

             - розподіл загально виробничих витрат проводиться згідно «методом взаємодії», який здійснюється в два етапи:

            а) розрахунок власних витрат адміністративно господарських підрозділів (адміністрації закладу, бухгалтерії, господарської служби (за їх наявності));

           б) визначення вартості послуг цих підрозділів відповідно до їх частки у затратах на надання соціальної послуги згідно з вказаними вище критеріями розподілу.

      4.4. Розрахунок загальної вартості соціальні послуги проводиться за формулою:

                                  ВСП = ВЧ х ВОГ х КО, де:

ПСП – вартість соціальної послуги;

ВЧ – витрати часу на надання соціальної послуги (кількість людино-годин);

ВОГ – вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино-години;

КО – кількість отримувачів соціальної послуги;

   4.4.1 Вартість надання  соціальної послуги (ВОГ) протягом однієї людино-години розраховується :

                                   ВОГ = ПВ +ЧАВ, де:

ПВ –прямі витрати;

ЧАВ – частка адміністративних витрат ,яка враховується  при визначенні вартості соціальної послуги;

   4.4.2.Прямі витрати визначаються за формулою :

             ПВ=(ЗПЄВ+ПТРП+ІПВ)/РД /НТРД ,  де:

ЗПЄВ – заробітна плата і ЄСВ основного та допоміжного персоналу;

ПТРП – придбання товарів, робіт, послуг, безпосередньо пов’язаних із

             наданням соціальної послуги;

ІПВ –   інші прямі витрати;

РД –     кількість робочих днів на рік;

НТРД – норма тривалості робочого дня в годинах.

4.4.3. Розцінки за соціальні послуги, що надаються структурними підрозділами Центру подані в додатках № 3-5.

         4.5. Зміна тарифів на платні соціальні послуги  розробляється бухгалтерією Центру і затверджується засновником один раз на рік.

 

                       

5. Планування та використання доходів від надання платних послуг

 

         5.1. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються відповідно до чинного законодавства.

        5.2. Кошти отримані від надання платних соціальних послуг спрямовуються в першу чергу на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням цих послуг.

       5.3. Кошти отримані від платних соціальних послуг можуть також спрямовуватись на розвиток структурних підрозділів Центру та видатків не забезпечених за загальним фондом установи.

       5.4. Оплата за платну соціальну послугу здійснюється отримувачем послуги (або за дорученням відповідальною особою) згідно з актом виконаних робіт.

      

                                                                           5

 

      5.5. Оплата за платну соціальну послугу здійснюється через банківські установи на розрахунковий рахунок закладу, відкритий в органах Державного казначейства.

      5.6.  Тарифи на платні соціальні послуги затверджуються засновником Центру надання соціальних послуг Любашівської селищної ради.

      5.7. Комунальний заклад, при наданні платних соціальних послуг, веде статистичний звіт і бухгалтерський облік наданих платних соціальних послуг, складає звітність за цим видом діяльності відповідно до чинного законодавства.

       5.8. Директор закладу, головний бухгалтер щоквартально контролюють фінансово-звітну документацію надання платних соціальних послуг, вживають заходів щодо недопущення порушень під час використання доходів від надання платних послуг.

 

 

    Секретар  Любашівської

    селищної ради                                                                                                        Л.М.Мокряк                                                                 

 

 

     ДОДАТОК  1

     до рішення _____ сесії Любашівської селищної ради

      від «____»____________2021 року                    

      №________

 

 

 

Перелік платних соціальних послуг, що надаються Комунальною установою

«Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних

Послуг» Любашівської селищної ради

 

Назва послуги

Одиниця вимірювання

Витрати часу на надання послуги, хвилини.

Сума до сплати, грн. коп

Ведення домашнього господарства (підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів і посуду, винесення сміття тощо)

Одна послуга

18

11,47

Ведення домашнього господарства (прибирання житла:

Одне прибирання

 

 

а) косметичне прибирання;

 

18

11,47

б) вологе прибирання;

 

42

26,76

в) генеральне прибирання)

 

126

80,28

Ведення домашнього господарства (розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, розчистка снігу; доставка води з колонки)

Одне розпалювання, доставка, піднесення

42

26,76

Ведення домашнього господарства (миття вікон (не більше 3))

Одне миття одного вікна

30

19,11

Ведення домашнього господарства (обклеювання вікон)

Разове доручення

30

19,11

Ведення домашнього господарства (допомога при консервації овочів та фруктів)

Разове доручення

90

57,34

Ведення домашнього господарства (прасування-до 1,5 кг сухої білизни)

Одне прасування

30

19,11

Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів

Разове доручення

84

53,52

Організація харчування (приготування їжі)

Одне приготування

60

38,23

Організація харчування (годування) (для ліжково-хворих)

Одне годування

24

15,29

Прання білизни та одягу (до 1,5 кг сухої білизни)

Одне прання

30

19,11

Ремонт одягу (дрібний)

Разове доручення

6

3,82

Здійснення санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання (заміна натільної і постільної білизни)

Одна заміна

10

6,38

Здійснення санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання (надання допомоги при купанні, миття голови, розчісування волосся, підрізання нігтів)

Разове доручення

60

38,23

Забезпечення супроводження (супровід споживача соціальних послуг у поліклініку)

Разове доручення

78

49,70

Надання допомоги в оплаті комунальних послуг (заповнення абонентних книжок, оплата комунальних послуг, звірення платежів, заміна книжок)

Одна оплата

45

28,67

Надання допомоги в оформленні документів (оформлення субсидій на квартирну плату і комунальні послуги)

Одне оформлення

270

172,03

Надання допомоги в оформленні документів (оформлення замовлень на доставку вугілля, дров)

Одне оформлення

60

38,23

Написання листів

Один лист

30

19,11

Представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях (виконання доручень, пов’язаних з необхідністю відвідування різних організацій)

Одне доручення

72

45,87

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь