A A A K K K
для людей із порушенням зору
Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ Про затвердження Положення, переліку та вартості платних медичних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Любашівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Любашівської селищної ради».

Дата: 08.04.2021 09:19
Кількість переглядів: 752

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

            Назва регуляторного акту : Проект рішення «Про  затвердження Положення, переліку та вартості платних медичних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Любашівська багатопрофільна  лікарня інтенсивного лікування» Любашівської селищної ради.

 

            Аналіз регуляторного впливу підготовлений  відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

 

Назва регуляторного акта:  «Про  затвердження Положення, переліку та вартості платних  медичних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Любашівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Любашівської селищної ради».

1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розвязати шляхом  державного регулювання.

            На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», у зв’язку з тим, що на законодавчому рівні відбулися зміни, які впливають на собівартість послуги (підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати, підвищення цін на  реагенти), виникла  необхідність переглянути затверджені на  2020 рік перелік та вартість платних медичних послуг. Перелік та вартість платних послуг на 2020 рік було затверджено у 2019 році рішенням  Любашівської районної ради від 19 грудня 2019 року  № 609-VII «Про затвердження переліку платних послуг, що надаються Комунальним некомерційним підприємством Любашівська центральна районна лікарня Любашівської районної ради в Одеській області».

 Зростання розмірів заробітної плати і накладних витрат потребує значного збільшення асигнувань на утримання Комунального некомерційного підприємства «Любашівська багатопрофільна  лікарня інтенсивного лікування» Любашівської селищної ради» ( далі - КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради). Однак, асигнувань із місцевого бюджету по загальному фонду кошторису недостатньо для забезпечення виконання КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради статутної діяльності.  Асигнування Національної служби здоров’я України не покривають всіх витрат, що використовуються  для виконання функціональних обов’язків відповідно до Статуту КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради в повному обсязі, закупівлю реактивів та видаткових матеріалів. Також змінився  засновник підприємства і його назва - КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради.

 

Обґрунтування необхідності державного регулювання:

 

Збільшення витрат на утримання КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради потребує врегулювання цього питання шляхом затвердження нового переліку і вартості платних медичні послуги, які надаються КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради.

2.  Цілі  державного регулювання:

 - отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення статутної діяльності КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради;

 - впорядкування цін на платні послуги, що надаються КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради;

 - спрямування отриманих за надані послуги коштів на закупівлю реагентів та інших необхідних витратних матеріалів.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів  досягнення зазначених цілей.

 

З метою досягнення зазначених цілей проектом регуляторного акта пропонується встановлення  чітко визначених  розмірів плати за:

лабораторні,  бактеріологічні, діагностичні дослідження;

фізіотерапевтичні процедури, масаж;

медичні огляди;

консультацію лікаря-спеціаліста за зверненням громадян без направлення лікаря;

видачу лікарем довідки ЛКК;

інші послуги.

        Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає. В умовах постійного підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати, що тягне за собою підвищення цін на необхідні реагенти та інші витратні матеріали для проведення  оглядів, досліджень, обстежень,  залишити на теперішньому рівні вартість платних послуг є збитковим.

           Обраний спосіб:

             -  відповідає вимогам чинного законодавства;

             - забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

             - забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

             - повністю відповідає потребам у вирішенні проблем.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

 

На сьогодні фінансовий ресурс  бюджету не має змоги надавати  достатнє  фінансування на виплату заробітної плати працівникам КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради, залучення нових кваліфікованих кадрів, закупівлю паливно-мастильних матеріалів, оплату комунальних послуг, закупівлю необхідних витратних матеріалів для проведення оглядів, досліджень та обстежень. Тому, виникає необхідність вишукувати додаткові фінансові можливості щодо належного утримання закладу.

Перелік платних послуг розроблено з урахуванням вимог діючого законодавства України, а саме  таких законодавчих актів:

-  статті 17 Закону України «Про охорону праці», якою визначено перелік професій працівників, які проходять медичні огляди;

- Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року  №1138;

- Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від  20 жовтня 1999 року №252, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 листопада 1999 року за №768/4061 (із змінами);

- Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року №246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за №846/14113 (із змінами);

- Правил  проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від  23 липня 2002 року №280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2002 року за №639/6927 (із змінами);

- Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого спільним  наказом Міністерства охорони здоров’я України  Міністерства внутрішніх справ України  від  31 січня 2013 року №65/80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого  2013 року за №308/22840 (із змінами);

- Порядку надання комплексної медичної допомоги вагітній жінці під час небажаної вагітності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від  24 травня 2013 року №423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за №1095/23627 (із змінами).

- Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і профілактичний наркологічний огляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року №1238 (із змінами).

Таким чином, встановлення нових розмірів приведе до покращення фінансового стану КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради,  часткового покриття видатків, пов’язаних з його функціонуванням, утриманням та експлуатацією, що  в свою чергу забезпечить зменшення обсягу видатків з бюджету та більш раціональне використання бюджетних надходжень.

 

5.  Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

 Негативного впливу від прийняття нового регуляторного акту не передбачається. Для впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно додаткових витрат з бюджету.

 

Для суб’єктів господарювання та населення впровадження цього регуляторного акту – незначне збільшення витрат щодо оплати платних послуг.

 

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.

 

Найбільш впливовими зовнішніми чинниками, що впливають на дію регуляторного акта буде зміна чинного законодавства та нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я.

 

Оцінка можливості  впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

 

Впровадження вимог цього регуляторного акта  не потребує додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів господарської діяльності  впровадження цього регуляторного акта  також не потребує додаткових витрат.

 

Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акту.

 

Завдання шкоди суб’єктам господарської діяльності у разі настання очікуваних наслідків дії акта не передбачається.

 

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта.

 

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акту щодо правильності розрахунку вартості платних послуг здійснюється контролюючими органами.

 

6. Очікувані результати від прийняття  регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

 

             Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності.

             Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що виникнуть у різних груп суб’єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення.

Таблиця вигід та витрат

Сфера  впливу

Витрати

Вигоди

 

Інтереси органів місцевого самоврядування       

Процедура розробки регуляторного акту  витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготовкою регуляторного акту .           

- збільшення власних надходжень КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашіської селищної ради

 

Інтереси суб’єктів господарювання усіх форм власності      

Часові та грошові витрати, пов’язані з наданням КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради  необхідних послуг           

 

- розширення та покращення видів платних послуг у КНП

«Любашівська БЛІЛ» Любашіської селищної ради

 

   Інтереси громади 

 

Часові витрати, пов’язані з наданням КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради необхідних послуг           

 

- надання можливості населенню отримувати послуги без значних фінансових витрат

 

 

               Витрати або вигоди, які можуть виникнути внаслідок дії регуляторного акту не можуть бути кількісно визначеними. На дію цього регуляторного акту негативно можуть вплянути погіршення умов проживання населення, зменшення фінансових ресурсів. Кількість наданих послуг визначити заздалегіть (навіть приблизно) неможливо.

 

7. Термін дії акта

 

 Рішення доцільно запроваджувати на необмежений термін. Зміна строку дії регуляторного акту можлива у разі зміни  законодавчих актів, які можуть вплинути на дію запропонованого акта.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

 

Результативність даного проекту рішення буде відстежуватися за такими показниками: Кількісними:

-         кількість осіб, які звернулися за платними послугами;

-         кількість пільгових категорій населення, що пройшли періодичний та профілактичний медичний огляди у  даному закладі;

-         загальний обсяг коштів на фінансування  КНП «Любашівська БЛІЛ» Любашівської селищної ради.

Якісними:

-         аналіз плати за надані платні послуги;

-         соціальна спрямованість даного проекту;

-         результативність діяльності закладу.

 

9. Визначення заходів з  відстеження результативності регуляторного акта.

 

Відстеження результативності цього рішення здійснюється  Любашівською селищною радою  Одеської області, згідно вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

            Під час прийняття регуляторного акта, у встановлені чинним законодавством

 строки на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься відстеження результативності дії акта.

             Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом ( при умові його чинності), з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акта.

            Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акта, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акта.    

           Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому та електроному вигляді за адресою:crblub@ukr.net

 

66502, Одеська область, Любашівський район, вул. Володимира Князя, 64, тел. 2-23-01

 

 

В.о. генерального директора                                                                             Д.А. Фомін

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь