A A A K K K
для людей із порушенням зору
Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

Проекти рішень спільного засідання постійних комісій з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, з питань освіти, культури, молоді, фізкультури, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення яке відбудеться 11 тра

Дата: 09.05.2021 11:21
Кількість переглядів: 588

Проекти рішень спільного засідання постійних комісій з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, з питань освіти, культури, молоді, фізкультури, спорту, охорони здоров’я  та соціального  захисту населення яке відбудеться 11 травня о 10.00 год.

https://rada.info/upload/users_files/04380040/f662ee01da81d4afe107d181cdf9d8c4.docx

https://rada.info/upload/users_files/04380040/132bee1574edb1ad1b8119b0b9c7667f.doc

https://rada.info/upload/users_files/04380040/3e3cef2be7dd8fe1c3dfbb847607ca4d.doc

https://rada.info/upload/users_files/04380040/4835982cafcfd0dc6d40a49dc1bdcdcb.docx

https://rada.info/upload/users_files/04380040/3538f49023d293408896128bc853f1fc.docx

https://rada.info/upload/users_files/04380040/43b43dac572184c3d359082b42413f84.docx

https://rada.info/upload/users_files/04380040/7fa6dcf8cf8a2fad004bd798392d8890.doc

https://rada.info/upload/users_files/04380040/f74e4ad7f7583037b5a2af28dc4e3e24.docx

https://rada.info/upload/users_files/04380040/2efa34ce6e7a319a7a310f40866e8d42.docx

https://rada.info/upload/users_files/04380040/15faab8c4604b84f90641c363e3b2276.docx

https://rada.info/upload/users_files/04380040/3e525ecb871e7886b044fb251f5a5789.docx

https://rada.info/upload/users_files/04380040/1c2b1dbb3469629e24ff3dd8df55ceae.doc

https://rada.info/upload/users_files/04380040/e74c9aaa7c92317be01bde8afd429fdc.docx

https://rada.info/upload/users_files/04380040/ed0de5811b5a57190d6bae76b982c739.docx

https://rada.info/upload/users_files/04380040/97b24d8a301efb003279684d666a926b.docx

https://rada.info/upload/users_files/04380040/4e6c55594c5acb5bc73394c3181a4e91.docx

https://rada.info/upload/users_files/04380040/dd8f7f0858f47019f3e7ab168647e33d.docx

https://rada.info/upload/users_files/04380040/3d368a3f68c8ecc4610c0136e3d01e1a.docx

 

УКРАЇНА

ЛЮБАШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VI  сесія VІІІ  скликання

ПРОЄКТ  Р І Ш Е Н Н Я

"____"____________  2021 року                                                              ________

Про затвердження Порядку проведення консультацій з громадськістю на території Любашівської селищної ради

 

Відповідно до статті 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови  Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996 "Про забезпечення  участі громадськості  у формуванні  та реалізації державної політики", з метою забезпечення прав  громадян на участь  у вирішенні питань місцевого значення, врахування  громадської думки  під час формування  та реалізації місцевої політики, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок проведення консультацій з громадськістю на території Любашівської селищної ради (додається).

 

           2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики .

 

      Любашівський  селищний голова                                                             Павлов Г.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

від                   

 

 

Порядок проведення консультацій з громадськістю на території Любашівської селищної ради

 

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації і проведення Любашівською селищною радою та її виконавчими органами (орган місцевого самоврядування, далі - ОМС) консультацій з громадськістю з питань, що належать до їх компетенції (далі - консультації з громадськістю).

 2. Консультації з громадськістю є однією з форм участі громадян - жителів Любашівської територіальної громади (далі – громадян) у місцевому самоврядуванні. Вони проводяться з метою забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність ОМС та посадових осіб, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості його діяльності.

3. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються ОМС під час прийняття остаточного рішення і в подальшій їх роботі.

 4. Консультації з громадськістю організовує і проводить ОМС, який є розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо вирішення певного питання.

5. Інформація, пов’язана з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюється на офіційному веб-порталі Любашівської селищної ради та в соціальній мережі "Фейсбук".

6. Громадські об’єднання, благодійні організації, органи самоорганізації населення, професійні спілки та їх об’єднання,  недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю шляхом подання відповідних пропозицій ОМС. У разі коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводяться обов'язково.

7. ОМС впродовж 10 робочих днів з початку проведення консультацій з громадськістю (надалі-консультацій) надає особам, що ініціювали проведення публічних консультацій, проекти відповідних нормативно-правових актів та інформаційно-аналітичні матеріали до них. До участі у проведенні консультацій з громадськістю можуть залучатися інші особи публічного права.

8. ОМС під час проведення консультацій з громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації.

9. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю (безпосередні форми) та вивчення громадської думки (опосередкована форма). Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення, електронних консультацій з громадськістю та вивчення громадської думки з одних і тих самих питань можуть проводитись одночасно.

10. Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення можуть проводитись щодо:

10.1. Проектів нормативно-правових актів, що мають важливе значення для територіальної громади і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків

 

                                                          2

 

громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання.

10.2. Проектів регуляторних актів.

10.3. Проектів бюджету Любашівської селищної ради та звітів про його виконання.

10.4. Проектів Генерального плану Любашівської селищної ради та змін до нього, детальних планів території.

10.5. Проекту Стратегічного плану розвитку Любашівської селищної ради та змін до нього.

10.6. Проектів актів, прийняття яких може впливати на стан навколишнього природного середовища, у тому числі намірів створення нових екологічно небезпечних об’єктів, які можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню шкідливих для здоров’я мешканців факторів, або які вимагають незалежної екологічної експертизи для з'ясування їх екологічної небезпеки.

10.7. Проекту Статуту Любашівської селищної  територіальної громади та змін до нього.

10.8. Визначення порядку надання адміністративних послуг.

10.9. Символіки Любашівської селищної територіальної громади.

10.10. Встановлення меморіальних  дошок та пам’ятних знаків на території населених пунктів Любашівської селищної територіальної громади.

10.11. Зміни тарифів на житлово-комунальні послуги, відносно яких рішення ухвалюють ОМС.

10.12. Інших питань, за рішенням ОМС чи відповідним зверненням не менше як трьох інститутів громадянського суспільства. Проекти регуляторних актів виносяться на громадське обговорення з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 11. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення публічних заходів: конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей, нарад з громадськістю, електронних консультацій тощо.

 12. Публічне громадське обговорення організовує і проводить ОМС у такому порядку:

12.1. Визначає питання, яке буде винесене на обговорення.

12.2. Приймає рішення про проведення обговорення.

12.3. Розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби).

12.4. Збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого ОМС шляху вирішення питання

12.5. Оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-порталі Любашівської селищної ради або в інший прийнятний спосіб.

12.6. Забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення.

12.7. Оприлюднює інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-порталі Любашівської селищної ради в мережі Інтернет або в інший прийнятний спосіб. Для організаційного забезпечення проведення публічних консультацій ОМС може утворювати робочу групу за участі представників інститутів громадянського суспільства.

13. В інформаційному повідомленні про проведення публічного громадського обговорення зазначаються:

13.1. Найменування ОМС, який проводить обговорення.

 

 

                                                              3

 

13.2. Питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення, адреса опублікованого на офіційному веб-порталі Любашівської селищної ради в мережі Інтернет тексту проекту акта.

13.3. Можливі варіанти вирішення питання.

13.4. Адреса і номер телефону, за якими надаються консультації з питання, що винесено на публічне громадське обговорення.

13.5 Прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи ОМС.

13.6. Відомості про строк, місце, час проведення консультацій з громадськістю (за виключенням проведення електронної консультації).

 13.7. Поштова та електронні адреси, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень.

13.8. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

14. Консультації з громадськістю розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про їх проведення.

15. Пропозиції та зауваження подаються в письмовій формі під час публічних заходів, надсилаються на поштову та електронні адреси, вказані в інформаційному повідомленні. Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені пропозиції і зауваження. Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження. Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

16. Пропозиції та зауваження, що надійшли під час публічного громадського обговорення, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців.

17. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються ОМС під час прийняття остаточного рішення і в подальшій їх роботі.

18. За результатами публічного громадського обговорення ОМС готують звіт, в якому зазначається:

18.1. Найменування ОМС, який проводив обговорення.

18.2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення.

18.3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні.

18.4. Інформація про пропозиції, що надійшли до ОМС за результатами обговорення.

18.5. Інформація про врахування пропозицій і зауважень громадськості з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень.

18.6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

18.7. Результати публічного громадського обговорення (у томі числі звіт) в

обов'язковому порядку ОМС доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення у спеціально створеному розділі “Консультації з громадськістю” офіційного  веб-порталу Любашівської селищної  ради в мережі Інтернет та в інший прийнятний спосіб  впродовж 5 робочих днів після його закінчення.

 

 

Секретар селищної ради                                                                     Мокряк Л.М.

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь