A A A K K K
для людей із порушенням зору
Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

Прогноз Бюджету Любашівської селищної територіальної громади (найменування бюджету адміністративно-територіальної одиниці) на 2022-2024 роки (середньостроковий бюджетний період)

Дата: 28.08.2021 09:58
Кількість переглядів: 822

 

ЗАТВЕРДЖЕННО

Наказ Міністерства фінансів України

02 червня 2021 року № 314

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 липня 2021 року за № 879/36501

 

 

Прогноз

Бюджету Любашівської селищної територіальної громади

(найменування бюджету адміністративно-територіальної одиниці)

на 2022-2024 роки

(середньостроковий бюджетний період)

(15527000000)
(код бюджету)

 1. Загальна частина

 

Прогноз бюджету Любашівської селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки (далі – Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 21, статті 75 Бюджетного кодексу України на основі норм Бюджетного та Податкового кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р. № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету», наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання», наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. № 383 «Про затвердження Змін до Інструкції щодо складання прогнозу місцевого бюджету», План соціально-економічного розвитку Любашівської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, показників галузевих програм тощо.

 Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності, послідовності бюджетної політики, визначення фінансового ресурсу селищного бюджету на середньострокову перспективу.

Основними завданнями Прогнозу є:

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;

- забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених цільовими (комплексними) програмами;

- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;

- удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

Ціль Прогнозу запровадження середньострокового бюджетного планування яке сприятиме забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання у середньостроковій перспективі та сталого розвитку населених пунктів територіальної громади. 

При несприятливих зовнішніх політичних, економічних та інших факторах, які впливають на економіку України, і як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію громади, ймовірне недосягнення запланованих показників.

Прогноз бюджету Любашівської селищної ради Любашівської селищної територіальної громади базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

 

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

 

До складу Любашівської селищної територіальної громади входить 42 населених пункти. Кількість мешканців становить  21709 осіб.

На території  громади функціонує 151 агроформування з них: 50 сільськогосподарських підприємств, 101 фермерське господарство.

 Основні галузі рослинництва: вирощування зернових (пшениця, ячмінь, кукурудза), бобових, вирощування олійних культур  (соняшник, ріпак, соя), продукція садівництва та  ягідництво.

Промисловість громади представлена 3 промисловими підприємствами: ТОВ «Любашівський мукомельний комбінат», Любашівська  РМ ПМК, ПП ВКФ "Одесса-хліб М".

У громаді  налічується  546  підприємств малого і середнього бізнесу та зареєстровано 728 фізичних осіб-підприємців.

Діяльність суб’єктів малого і середнього підприємництва орієнтована, в першу чергу, на місцевий ринок і життєво залежить від умов, які створюються для їх існування на місцевому рівні.

Найбільше суб’єктів малого та середнього підприємництва здійснюють діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі – 44,9 %, в сільськогосподарському  виробництві -  38,3 %, з надання послуг населенню – 14,3 % та підприємства громадського харчування  – 2,4 %.

Основними цілями  та пріоритетами соціально-економічного розвитку громади є:

- створення умов по підвищенню якості рівня життя населення;

- забезпечення виконання соціальних програм, що фінансуються за рахунок бюджетів усіх рівнів;

- збереження та оновлення існуючої соціальної інфраструктури Любашівської селищної територіальної громади;

- організація відповідних умов для забезпечення навчального процесу;

- впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес державного стандарту освіти;

- збереження історико-культурної спадщини.

При визначенні показників Прогнозу на середньостроковий період враховано показники визначені Бюджетною декларацією:

 

Найменування показника, одиниця виміру

2020р. (факт)

2021р. (очікув.)

2022р. (прогноз)

2023р. (прогноз)

2024р. (прогноз)

 

Мінімальна заробітна плата, грн.

4723/5000

6000

6500

6700

7176

7665

 

Прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня відповідного року, грн

2102

2189

2393

2508

2589

2589

2713

2778

2778

2911

2972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Основні макроекономічні показники економічного та соціального розвитку України у 2020-2024 роках.

 

 Найменування показника, одиниця виміру

2020р. (факт)

2021р. (очікув.)

2022р. (прогноз)

2023р. (прогноз)

2024р. (прогноз)

Основні макропоказники економічного розвитку України

Валовий внутрішній продукт (у відсотках до попереднього року)

95,2

104,6

104,3

104,7

104,8

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року)

105,9

107,3

106,2

105,3

106,1

Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року)

104,6

108,7

108,0

106,1

106,4

 

ІІІ. Загальні показники бюджету

 

При складанні прогнозу бюджету забезпечено збалансованість дохідної та витратної частин, у тому числі з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд).

Прогноз включає показники бюджету Любашівської селищної територіальної громади за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів, враховує положення та показники, визначені прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді, а також прогнозні показники за бюджетними програмами.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування  показників проєкту бюджету територіальної громади на 2022 рік. Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

При розрахунку показників бюджету Любашівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки враховано підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2020 рік та очікуване виконання за 2021 рік, норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування, індекс споживчих цін.

Обсяг ресурсу бюджету Любашівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки прогнозується в обсягах  230990570  грн., 250997389 грн. та 270207067 грн. відповідно.

Загальні показники доходів, фінансування, повернення кредитів до бюджету, загальні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету відображені в додатку 1 до цього прогнозу

 

ІV. Показники доходів бюджету

 

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету Любшівської територіальної громади є норми Бюджетного та Податкового кодексів України.

При прогнозуванні обсягу доходів бюджету територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

- фактичні показники економічного і соціального розвитку територіальної громади за 2019 -2020 рік;

 - очікувані показники економічного і соціального розвитку Любашівської селищної територіальної громади за 2021 рік;

- прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2022-2024 роки;

- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586 та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548;

- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

- застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;

 - підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- застосування ставок місцевих податків, встановлених рішеннями VII сесії Любашівської селищної ради  VIII скликання від 30.06.2021р. № 1586 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022р. по Любашівській селищний раді, №1587 «Про встановлення ставок орендної плати на 2022р. за землі комунальної власності по Любашівській селищній раді » № 1588 « Про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік по Любашівській селищній раді» №1589 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки по Любашівській селищній раді на 2022 рік» №1590 «Про встановлення розміру частки прибутку (доходу) підприємств і організацій, що належить до комунальної власності на 2022р. по Любашівській селищній раді», №1591 «Про встановлення транспортного податку на 2022 р. по Любашівській селищній раді», №1592 «Про встановлення розміру ставок туристичного збору на 2022р. по Любашівській селищній раді».

- зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання - платників податків;

- інформацію структурних підрозділів селищної ради.

 Відповідно до статей 98-100 Бюджетного кодексу України система бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на одного мешканця, шляхом передачі трансфертів. Очікуваний обсяг базової  дотації на період 2022-2024 років розраховано в сумі 14,1 млн. грн.

Основними джерелами формування дохідної частини бюджету громади, як і в попередні періоди, залишатимуться податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати та плата за землю. Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб.

Розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки. Збільшення надходжень податку на майно (плати за землю) зумовлено прогнозованим збільшенням площ, щодо яких проведена грошова оцінка земель, проведенням інвентаризації земельних ділянок, наданих у користування та оренду, проведенням індексації нормативної грошової оцінки землі та укладенням нових  угод на оренду землі  і переглядом розміру орендної плати.

Прогноз неподаткових надходжень (адміністративний збір, державне мито) розроблений на підставі динаміки надходжень за попередні роки. 

Показники за основними видами доходів бюджету Любашівської територіальної громади відображені в додатку 2 до цього Прогнозу.

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Любашівською селищною територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій

На середньостроковий період прогнозується профіцит по загальному фонду на суму коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд), та дефіцит по спеціальному фонду бюджету на суму коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд),

Показники фінансування бюджету Любашівської селищної територіальної громади відображені у додатку 3 до цього Прогнозу.

 

VІ .Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів. Фінансування видатків бюджету Любашівської територіальної громади, цільових програм на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Першочергово при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров’я. Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, виконання в межах фінансових можливостей  цільових (комплексних) програм.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

Державне управління. Пріоритетними завданнями апарату селищної ради та її виконавчих органів є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

Основними результатами, яких планується досягти, є продовження забезпечення якісного, максимально зручного та комфортного обслуговування громадян.

Освіта. Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головними розпорядниками бюджетних коштів  та у середньостроковій перспективі будуть направлені на повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію; забезпечення діяльності  дошкільних навчальних закладів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів; урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, охоплення дітей обов’язковою дошкільною освітою; здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної освіти шляхом реалізації таких заходів:  забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку; забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази; розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти; забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та інтегрування її в європейський простір.

 В результаті проведеної роботи очікується  створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення; сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до професійного розвитку; надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей.

Охорона здоров’я Пріоритетними напрямами фінансового забезпечення в галузі охорона здоров’я визначено реалізацію права громадян на якісну та доступну медико-санітарну допомогу; забезпечення населення комплексними послугами із всебічної медичної допомоги; створення умов для стабільного функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я, зміцнення їх матеріально-технічної бази; впровадження медичних технологій та підвищення якості надання медичної допомоги,

Очікувані результати – підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню.

Соціальний захист та соціальне забезпечення . Основними цілями реалізації державної політики у цій сфері на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення. Завданнями на 2022-2024 роки є: забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує; прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки; забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів.

Очікувані результати -  адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства, спрощення порядку надання соціальних послуг через впровадження нових, сучасних комп’ютерних та Інтернет-технологій; охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади.

Культура і мистецтво . Основними завданнями цієї галузі є популяризація народної творчості, її осучаснення;  проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на  відродження історичної пам’яті та естетичне виховання молоді; розкриття творчого потенціалу різновікових груп населення територіальної громади.

Фізична культура і спорт  - підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя, зміцнення здоров’я нації; забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту.

 Житлово-комунальне господарство . Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання і належне утримання об’єктів комунальної власності.  Серед основних цілей реалізації державної політики у цій сфері є: забезпечення утримання в належному стані доріг населених пунктів територіальної громади; утримання в належному екологічному та санітарному стані території громади;  збереження та утримання на належному рівні зелених зон, кладовищ,  зон відпочинку,  забезпечення функціонування системи вуличного освітлення.

Граничні показники видатків бюджету Любашівської селищної територіальної громади та надання кредитів з бюджету територіальної громади головним розпорядникам бюджетних коштів відображені у додатку 6 до цього Прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету Любашівської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету відображені у додатку 7 до цього Прогнозу.

VII Бюджет розвитку

Мета та цілі капітальних інвестицій обумовлюються пріоритетними потребами територіальної громади і будуть спрямовані на поліпшення соціально-економічного розвитку території, забезпечення необхідного рівня послуг, що надаються мешканцям територіальної громади.

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку Любашівської територіальної громади у галузях освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку.

Основним фінансовим джерелом реалізації проєктів у 2022- 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади.

Показники бюджету розвитку бюджету Любашівської селищної територіальної громади за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат, визначені у межах загальних граничних показників видатків бюджету та відображені у додатку 9 до цього Прогнозу.

 

VІІІ.  Взаємовідносини бюджету з іншими місцевими бюджетами

 

Прогноз відповідно до статей 103 та 103-3 Бюджетного кодексу України передбачає міжбюджетні трансферти з державного бюджету, питома  вага яких у структурі доходів бюджету складає 79 % у середньостроковому періоді.

     Загальний обсяг трансфертів з державного бюджету складає  у 2022 році – 100789300 грн., 2023 році – 111897700 грн., 2024 році –   121894900 грн.

      Основними трансфертами з державного бюджету є освітня субвенція, базова дотація.

        Крім того, у 2022-2024 роках прогнозується надходження міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів, а саме з обласного бюджету Одеської області на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами та на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.

Показники міжбюджетних трансфертів бюджету за видами наведені в додатку 11 до прогнозу міського бюджету.

Взаємовідносини бюджету Любашівської селищної ради з місцевими бюджетами інших рівнів будуть здійснюватись через механізм передачі відповідних міжбюджетних трансфертів, визначених статтею 101 Бюджетного кодексу України.

      

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

 

В прогнозі бюджету Любашівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки наявні наступні додатки:

 • додаток 1 «Загальні показники бюджету»;
 • додаток 2 «Показники доходів бюджету»;
 • додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;
 • додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;
 • додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
 • додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;
 • додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;

Не подаються у звязку з відсутністю показників:

 • додаток 4 «Показники місцевого боргу»;
 •  додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;
 • додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;
 • додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів»;
 • додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Конкретні показники обсягу видатків на 2022-2024 роки будуть уточнюватись залежно від прийнятих нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень міської ради, що впливають на показники селищного бюджету у середньостроковому періоді.

Начальник фінансового управління                                  Олена Вітвіцька

https://rada.info/upload/users_files/04380040/715dc9fb087f557d908e02b7a13bea97.xlsx

 

https://rada.info/upload/users_files/04380040/a2fd1e5fd13cbe756fa04916f8464a36.xlsx

 

https://rada.info/upload/users_files/04380040/a2400e2671f0b611731c551f166cd3c5.xlsx

 

https://rada.info/upload/users_files/04380040/e07cf9b9f128346a35b99b6b97d00e48.xlsx

 

https://rada.info/upload/users_files/04380040/74ef7fff9cc39cec18a85a0c41c15ca9.xlsx

 

https://rada.info/upload/users_files/04380040/de4f9ebbb8e54a4f44377467e3e57d7e.xlsx

 

https://rada.info/upload/users_files/04380040/55cef7fd6ded088b169dc3c5330dc052.xlsx


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь