Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

Аналіз регуляторного впливу

Дата: 30.03.2023 13:16
Кількість переглядів: 104

      •  

 

            Назва регуляторного акту : Проект рішення «Про  затвердження Положення про порядок надання,  переліку та вартості платних послуг, що надаються Комунальною установою «Зеленбуд» Любашівської селищної ради».

 

 

            Аналіз регуляторного впливу підготовлений  відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

 

Назва регуляторного акта:  «Про  затвердження Положення про порядок надання,  переліку та вартості платних послуг, що надаються Комунальною установою «Зеленбуд» Любашівської селищної ради».

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розвязати шляхом  державного регулювання.

         Згідно Статуту, затвердженого рішенням Любашівської селищної ради від 18 жовтня 2019 року № 623, Комунальна установа «Зеленбуд» Любашівської селищної ради (далі – КУ «Зеленбуд») є надавачем послуг з копання могил та послуг з благоустрою населених пунктів селищної територіальної громади (далі – послуги). Зазначені послуги можуть надаватися за рахунок отримувача послуги. Надавач визначає розмір плати за послуги залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються, керуючись  наказами Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства:

   -  від 23.09.2003 року № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» (із змінами);

   -  від 19.11 2003 року №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу» (із змініми);

   -  від 19.11 2003 року №194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності».

            Тому необхідно провести регуляторну процедуру і через прийняття даного регуляторного акта, що буде мати вплив на отримувачів послуг – жителів громади, затвердити:

            Положення про порядок надання платних послуг, що будуть надаватися КУ «Зеленбуд»;

            Перелік та вартість платних послуг на 2023 рік.

2.  Цілі  державного регулювання.

Цілями регулювання, що безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми, є:

 - отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення виконання статутної діяльності КУ «Зеленбуд» Любашівської селищної ради;

 - впорядкування цін на платні послуги, що надаються КУ «Зеленбуд» Любашівської селищної ради;

 - розширення переліку платних послуг;

 - спрямування отриманих за надані послуги коштів на оплату праці, комунальних послуг та оновлення матеріально-технічної бази;

-   недопущення порушень при наданні платних послуг.

            Проектом визначені організаційно-правові засади надання послуг громадянам – жителям селищної територіальної громади.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів  досягнення зазначених цілей.

 

З метою досягнення зазначених цілей проектом регуляторного акта пропонується встановлення  чітко визначених  розмірів плати за:

послуги з поховання (копання могил);

послуги з благоустрою.

        Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає.

           Обраний спосіб:

           -  відповідає вимогам чинного законодавства;

           - забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

           - забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

           - повністю відповідає потребам у вирішенні проблем.

 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

 

На сьогодні фінансовий ресурс  бюджету не має змоги надавати  достатнє  фінансування на виплату заробітної плати працівникам КУ «Зеленбуд» Любашівської селищної ради, залучення нових працівників, закупівлю паливно-мастильних матеріалів, оплату комунальних послуг, закупівлю необхідних витратних матеріалів. Тому, виникає необхідність вишукувати додаткові фінансові можливості щодо належного утримання КУ.

Регуляторний акт розроблено з урахуванням діючих законодавчих актів, а саме:

наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 03.03.2009 року № 52 «Про затвердження Норм часу на надання ритуальних послуг та виготовлення предметів ритуальної належності»;

 наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 року № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» (із змінами);

            наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11 2003 року №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу» (із змініми);

 наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11 2003 року №194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності» (із змінами).

Завдяки впровадженню платних послуг:

 покращиться фінансовий стан КУ «Зеленбуд», частково будуть покриватися видатки, пов’язані з її функціонуванням, що  забезпечить зменшення обсягу видатків з бюджету та більш раціональне використання бюджетних надходжень;

підвищиться ефективність надання послуг.

 

5.  Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

 Негативного впливу від прийняття нового регуляторного акту не передбачається. Для впровадження вимог цього регуляторного акту не потрібно додаткових витрат з бюджету.

 

Для суб’єктів господарювання та населення впровадження цього регуляторного акту не буде мати значного збільшення витрат щодо оплати платних послуг.

 

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.

 

Найбільш впливовими зовнішніми чинниками, що впливають на дію регуляторного акта буде зміна чинного законодавства та нормативно-правових актів у відповідній сфері.

 

Оцінка можливості  впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

 

Впровадження вимог цього регуляторного акта  не потребує додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів господарської діяльності  впровадження цього регуляторного акта  також не потребує додаткових витрат.

 

Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акту.

 

Завдання шкоди суб’єктам господарської діяльності у разі настання очікуваних наслідків дії акта не передбачається.

 

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта.

 

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акту щодо правильності розрахунку вартості платних послуг здійснюється контролюючими органами.

 

6. Очікувані результати від прийняття  регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

 

             Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності.

             Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що виникнуть у різних груп суб’єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення.

Таблиця вигід та витрат

Сфера  впливу

Витрати

Вигоди

 

Інтереси органів місцевого самоврядування       

Процедура розробки регуляторного акту  витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготовкою регуляторного акту.

Збільшення власних надходжень КУ «Зеленбуд» Любашіської селищної ради

 

Інтереси суб’єктів господарювання усіх форм власності      

Часові та грошові витрати, пов’язані з наданням КУ «Зеленбуд» Любашівської селищної ради  необхідних послуг           

 

 Розширення та покращення видів платних послуг у КУ

«Зеленбуд» Любашіської селищної ради

 

 Інтереси громади   

 

Часові витрати, пов’язані з наданням КУ «Зеленбуд» Любашівської селищної ради необхідних послуг     

 

 Надання можливості населенню отримувати послуги без значних фінансових витрат

 

 

               Витрати або вигоди, які можуть виникнути внаслідок дії регуляторного акту не можуть бути кількісно визначеними. На дію цього регуляторного акту негативно можуть вплянути погіршення умов проживання населення, зменшення фінансових ресурсів. Кількість наданих послуг визначити заздалегіть (навіть приблизно) неможливо.

 

7. Термін дії акта.

 

 Рішення доцільно запроваджувати на необмежений термін. Зміна строку дії регуляторного акту можлива у разі зміни  законодавчих актів, які можуть вплинути на дію запропонованого акта.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

 

Результативність даного проекту рішення буде відстежуватися за такими показниками: Кількісними:

-         кількість осіб, які звернулися за наданням платних послуг;

-         кількість пільгових категорій населення, що звертаються з проханням надання послуг;

Якісними:

-         аналіз плати за надані платні послуги;

-         соціальна спрямованість даного проекту;

 

9. Визначення заходів з  відстеження результативності регуляторного акта.

 

Відстеження результативності цього рішення здійснюється  Любашівською селищною радою  Одеської області, згідно вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

            Під час прийняття регуляторного акта, у встановлені чинним законодавством

 Строки, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься відстеження результативності дії акта.

             Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом ( при умові його чинності), з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акта.

            Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акта, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акта. 

  

           Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому та електроному вигляді за адресою:

 

66502, Одеська область, Любашівський район, вул. Володимира Князя, 84, тел. 0974614853

 

 

  Директор КУ «Зеленбуд» Любашівської

  селищної ради                                                                                        Ольга ГРАБОВЕЦЬКА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь