A A A K K K
для людей із порушенням зору
Любашівська громада
Одеська область, Подільський район

Про бюджет Любашівської селищної територіальної громади на 2021 рік

GERB

УКРАЇНА

ЛЮБАШІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІ  сесія VІІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я 

Про бюджет Любашівської селищної територіальної громади

 на 2021 рік

155270000

(код бюджету)

 

                           

           «    » грудня 2020 року                                                                                    №

 

 

Відповідно до підпункту 23 пункту 1 статті 26, статті 61 Закону України "Про місцеве самоврядування", керуючись Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України Любашівська селищна рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Визначити на 2021 рік:

 • доходи бюджету селищної  територіальної громади у сумі 205468511гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету селищної  територіальної громади – 204399311гривень та доходи спеціального фонду бюджету селищної об’єднаної територіальної громади – 1069200 гривень згідно з додатком 1 до рішення;
 • видатки бюджету селищної  територіальної громади у сумі 205468511 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету селищної  територіальної громади - 200830083 гривень та видатки спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади - 4638428гривень;
 • профіцит за загальним фондом бюджету селищної територіальної громади у сумі 3569228 гривень згідно з додатком 2 до рішення;
 • дефіцит за спеціальним фондом бюджету селищної  територіальної громади у сумі 3569228 гривень згідно з додатком 2 до рішення;
 • оборотний залишок бюджетних коштів  бюджету селищної територіальної громади у розмірі 40166 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом;
 • резервний фонд бюджету селищної  територіальної громади у розмірі 500000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду бюджету селищної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до рішення.

3. Затвердити на 2021рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до рішення.

4. Делегувати Подільській районній раді повноваження на  утримання відповідних бюджетних установ та закладів, що розташовані на території Любашівської селищної  територіальної громади, які станом на 01 січня 2021 року не передані у комунальну власність Любашівської селищної  територіальної громади.

5. Фінансування бюджетних установ, які надають відповідні послуги населенню громади має здійснюватися з районного бюджету за рахунок коштів бюджету територіальної громади шляхом надання трансферту бюджету Подільській районній раді до моменту передачі з спільної власності територіальної громади сіл, селищ Подільського району у комунальну власність Любашівської селищної територіальної громади.

6. Доручити Любашівському селищному голові укласти договір з Подільською районною радою щодо передачі міжбюджетних трансфертів районному бюджету у 2021році

7. Дозволити селищному голові  територіальної громади за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку у період між сесіями селищної ради здійснювати розподіл та перерозподіл трансфертів з місцевих бюджетів, дотацій, субвенцій з Державного бюджету України, передбачених бюджету селищної об’єднаної територіальної відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, та здійснювати фінансування відповідно до нормативних документів, затверджених Кабінетом Міністрів України, що регламентують порядок розподілу та використання субвенцій, з внесенням відповідних змін до розпису доходів і видатків бюджету селищної територіальної громади на 2021 рік шляхом видання відповідного розпорядження селищної  територіальної громади з наступним внесенням відповідних змін до рішення про бюджет селищної  територіальної громади.

8. Установити, що у загальному фонді бюджету селищної територіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 102, 1032, 1034  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020рік":

60 відсотків податку на доходи фізичних осіб (крім податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1-1 частини другої статті 29 цього Кодексу), що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території;

податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;

акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських бюджетів;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;

земельний податок з юридичних осіб;

орендна плата з юридичних осіб;

земельний податок з фізичних осіб;

орендна плата з фізичних осіб;

транспортний податок з фізичних осіб;

транспортний податок з юридичних осіб;

єдиний податок з юридичних осіб;

єдиний податок з фізичних осіб;

єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;

плата за надання інших адміністративних послуг;

адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування;

державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України;

інші доходи, що підлягають зарахуванню до бюджету селищної об’єднаної територіальної громади відповідно до законодавства.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету селищної  територіальної громади на 2021 рік

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2021 рік":

власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок відповідного бюджету селищної  територіальної громади;

субвенції, що надаються з інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду таких бюджетів;

кошти, які передаються із загального фонду бюджету селищної територіальної громади частини бюджету селищної територіальної громади за рішенням Любашівської селищної ради ;

інші надходження, визначені законом про Державний бюджет України на 2021рік.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 частини третьої статті 15 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету селищної  територіальної громади згідно з відповідним пунктом частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2021 році з бюджету селищної територіальної громади (за рахунок коштів бюджету селищної  територіальної громади) іншим бюджетам, а також субвенцій, виділених з місцевих бюджетів бюджету селищної  територіальної громади, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

12. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду

селищного бюджету на 2021 рік:

 •  оплата праці працівників бюджетних установ;
 •  нарахування на заробітну плату;
 •  придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
 •  забезпечення продуктами харчування;
 •  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 •  поточні трансферти місцевим бюджетам;
 •  оплату енергосервісу.

13. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Любашівській селищній  територіальній громаді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету селищної  територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

14. Головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади:

14.1.Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

14.2. Привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

14.3. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

14.4. Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ, стипендій учнів та студентів у навчальних закладах відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

14.5. Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

14.6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14.7. Забезпечити укладання угод за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів селищного бюджету обґрунтованих лімітів енергоспоживання.

14.8. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядникам бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

14.9. Забезпечити взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.

14.10. У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 5 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

14.11. Забезпечити прийняття  бюджетних зобов’язань та проведення видатків за рахунок загального фонду бюджету селищної  територіальної громади, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

14.14. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за спеціальним фондом бюджету селищної територіальної громади винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

14.15. Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти бюджету селищної  територіальної громади встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду бюджету селищної  територіальної громади.

14.16. Забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

14.17. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

14.18. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 •  здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;
 •  оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

15. У процесі виконання селищного бюджету вносити на розгляд селищної ради пропозиції щодо змін по доходах та видатках у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.   

16. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, фінансове управління Любашівської селищної ради за обґрунтованим поданням здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету селищної  територіальної громади та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків.

17. Фінансовому управлінню Любашівської селищної ради забезпечити першочергове фінансування витрат по захищених статтях видатків бюджету селищної територіальної громади у межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду бюджету Любашівської селищної ради.

18. .Любашівському ДПІ Подільського управління ГУ ДПС в Одеській області рекомендувати вжити заходів щодо:

- забезпечення виконання показників за доходами, встановленими цим рішенням в цілому, закріпленими за податковими органами;

- зменшення обсягів податкової заборгованості (недоїмки) по всіх видах податків і зборів (обов’язкових платежів).

19. Управлінню державної казначейської служби України в Любашівському районі Одеської області  обов’язково у межах планового бюджетного періоду покривати обсяги тимчасових касових розривів бюджету селищної  територіальної громади, пов’язані із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

20. Додатки 1-4 до рішення є його невід'ємною частиною.

21. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2021року і підлягає опублікуванню в десятиденний термін з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

22. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

            Селищний голова                                                                           Г.А.Павлов

 

https://rada.info/upload/users_files/04380040/4e894d85cd943347c5029dede788f9cc.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04380040/5aea5d4463718fbf93c13e9dfa350fd3.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04380040/45af56bf376695a0527348a6c26810d8.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04380040/02dceb911570718ff7f102c0277086cf.xlsx

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь